RPP o ośrodkach realizujących ortodontyczną opiekę nad dziećmi z wrodzonymi wadami

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 04 czerwca 2014 14:29

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta opublikowana została lista ośrodków realizujących program zdrowotny dotyczący "Ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki", w ramach którego leczone są dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji o opinię na temat zabezpieczenia dostępu do leczenia ortodontycznego dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W odpowiedzi konsultant wskazał m.in. konkretne placówki.

Obecnie leczenie dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia realizowane jest w 17 ośrodkach akredytowanych do realizacji programu ww. programu.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że realizacja świadczeń w ramach tego programu następuje w warunkach ambulatoryjnych, a świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród wszystkich, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej: www.bpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum