RZ/Rynek Zdrowia | 10-11-2017 17:55

RPP na posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec uczestniczył w piątek (10 listopada) w posiedzeniu Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz analiza możliwości zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia m.in. lekarzy rezydentów.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Fot. Kluczek (biuro RPP)

Zespół ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia został powołany na mocy zarządzenia ministra zdrowia z 16 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

Propozycje rozwiązań jakie zostaną wypracowane podczas wszystkich posiedzeń, najpóźniej do 15 grudnia br. zostaną przekazane prezesowi Rady Ministrów przez przewodniczącego Zespołu.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzeja Jacyny, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.