RPP: malejąca liczba pielęgniarek może zagrażać bezpieczeństwu chorych

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 13 marca 2018 13:21

Liczba zatrudnionego personelu pielęgniarskiego wciąż spada, co negatywnie wpływa na poziom udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz może rzutować na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - zwraca uwagę Rzecznik Praw Pacjenta.

Fot. PTWP

W związku z koniecznością zagwarantowania pacjentom należytej opieki medycznej, RPP wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska ws. planowanych działań zmierzających do ograniczenia problemu, ale też z własnymi propozycjami uregulowań.

Jak przypomina RPP, w Polsce od dłuższego czasu występuje problem spadającej liczby pielęgniarek, m.in. z powodu niższego wieku emerytalnego i niekorzystnych wskaźników demograficznych. Ponadto notuje się - według RPP - stały wzrost liczby zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych poza granicami kraju, co z pewnością negatywnie wpłynie na polski system opieki zdrowotnej.

Jak alarmuje Rzecznik, może to skutkować brakiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad pacjentem, w szczególności w leczeniu szpitalnym.

RPP jest również zaniepokojony praktyką pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w podmiotach leczniczych. Jego zdaniem praktyka ta nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych.

Rzecznik wskazuje ponadto na możliwość wprowadzenia nowego zawodu medycznego - np. asystenta pielęgniarskiego, który mógłby stanowić realną pomoc dla realizowanych przez personel pielęgniarski zadań i procedur. 

Więcej: www.bpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum