MSX/Rynek Zdrowia | 05-09-2016 12:18

RPO pisze do ministra zdrowia ws. czasu pracy lekarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z ostatnimi przypadkami zgonów anestezjologów podczas dyżurów, wysłał pismo do ministra zdrowia, w którym przedstawia swoje uwagi dotyczące czasu pracy lekarzy i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

RPO zaapelował do MZ ws. działań legislacyjnych dot. czasu pracy lekarzy Fot. Archiwum

W piśmie skierowanym do ministra Adam Bodnar podkreśla, że jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

"Elementem tej staranności w wykonywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej jest nie tylko odpowiednie przygotowanie medyczne, stałe doskonalenie ale też predyspozycje psychofizyczne, w tym stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu" - czytamy w piśmie skierowanym do ministra zdrowia.

RPO podkreśla, że aby móc realizować ten obowiązek biały personel, a w szczególności lekarz, nie może być przeciążony pracą i przemęczony fizycznie.

Adam Bondar zwraca uwagę, że  " (...) w wielu zawodach, gdzie zmęczenie fizyczne może wprost przekładać się na jakość wykonywanej pracy i bezpieczeństwo osób, na rzecz których ta praca jest wykonywana, istnieją prawne ograniczenia w zakresie czasu pracy. Takie normy obowiązują choćby kierowców czy pilotów (...)".

Tymczasem stały niedobór kadry medycznej sprzyja podejmowaniu pracy przez lekarzy, pielęgniarki i położne na kilku etatach bądź na etacie łączonym z działalnością gospodarczą. To przekłada się na jakość pracy. Z niedawnych doniesień prasowych, wynika np., że w jednym z krakowskich szpitali pielęgniarka przez pomyłkę podała dziecku nie ten lek, w efekcie czego dziecko zmarło.

Jeżeli lekarz jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, odnoszą się do niego normy czasu pracy. Kiedy natomiast pracuje w ramach umowy cywilnej lub działalności gospodarczej, żadne normy go nie dotyczą. Dlatego, jak pisze RPO, w jego przekonaniu wykonywanie zawodu lekarza bez względu na formę prawną powinno być obwarowane przepisami w zakresie np. maksymalnego dobowego czasu pracy i odpoczynku. W przypadku istnienia takich przepisów także lekarze zatrudnieni na kontraktach nie mogliby wykonywać zawodu ponad fizyczną wytrzymałość, nie narażając pacjentów na szkodę na zdrowiu.

Dlatego też Adam Bodnar zaapelował do ministra Konstantego Radziwiłła o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podjęcie stosownych działań legislacyjnych.