RPO/Rynek Zdrowia | 13-04-2017 10:03

RPO: Komisja ekspertów ds. zdrowia spotkała się z pielęgniarkami i położnymi

W środę (12 kwietnia) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji ekspertów ds. zdrowia z udziałem środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. Poświęcone było zdiagnozowaniu najważniejszych problemów tych grup zawodowych.

RPO: Komisja ekspertów ds. zdrowia spotkała się z pielęgniarkami i położnymi. Fot. Archiwum

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, krajowa konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz członkowie Komisji ekspertów ds. zdrowia.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zauważył, że interwencje RPO dotyczyły działań systemowych państwa na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód, obciążania wykonywanymi zadaniami, nakładania nowych obowiązków zawodowych bez zapewnienia środków do ich realizacji.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a także konsultant krajowa, jak i przedstawiciele związków zawodowych zwrócili uwagę na szereg problemów środowiska. Pomimo znacznej liczby młodych osób, które kończą wydziały pielęgniarstwa, tylko niewielki procent absolwentów podejmuje pracę w zawodzie. Przykładowo w 2015 r. na ok. siedem tysięcy absolwentów, w izbach pielęgniarek i położnych zarejestrowało się trzy tysiące dwieście dziewiętnaście osób, a pracę w zawodzie podjęło tysiąc dwieście sześć .

Czynnikami, które wpływają na niepodjęcie pracy w zawodzie, a nawet nieubieganie się o wpis na listę osób mających prawo wykonywania zawodu są: niskie płace, nadmiar trudnych obowiązków zawodowych, brak przewidywalnej drogi zawodowej z możliwością awansu, obciążenie w pracy czynnościami niemedycznymi.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na to, że długofalowe działania na rzecz poprawy stanu rzeczy powinny obejmować etap od rozpoczęcia kształcenia zawodowego do długoletniego wykonywania zawodu. Absolwenci powinni w momencie opuszczania uczelni znać swoją drogę w zawodzie wraz z możliwością awansu i rozwoju finansowego i zawodowego. Wskazana byłaby też wycena w kontraktach z NFZ świadczenia usług pielęgniarskich i położniczych.

Więcej: www.rpo.gov.pl