RPD/Rynek Zdrowia | 06-03-2017 14:31

RPD: prawa małych pacjentów nie mogą podlegać zimnej kalkulacji

Proponowane przez ministra zdrowia zmiany w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej będą miały negatywne konsekwencje dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci - przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do premier Beaty Szydło o „osobiste zaangażowanie” w rozwiązanie problemu.

Na zdj. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Fot. archiwum

RPD podkreśla, że myślenie o prawach najmłodszych pacjentów zostało wyparte zimnym kalkulowaniem budżetu.

Rzecznik zaniepokojony jest przede wszystkim rolą pediatrów w projektowanym systemie ochrony zdrowia. Według planów lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii będzie mógł pracować jako lekarz POZ na podstawie przepisów przejściowych ustawy jedynie do 2025 r.

- Lekarz pediatra i lekarz medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej mają ważne zadania, które wymuszają - w najlepszym tego słowa znaczeniu - współpracę, gwarantującą dostępność dziecka do właściwej pomocy medycznej, najbliżej jego miejsca zamieszkania - pisze RPD w wystąpieniu do Premier Beaty Szydło.

W piśmie Rzecznik wskazuje potencjalne konsekwencje wyłączenia pediatry z podstawowej opieki zdrowotnej: zmniejszenie się liczby szpitali bądź restrukturyzację placówek. Według niego skutkiem zmian będzie wykorzystanie dotychczasowego potencjału pediatrycznego dla ogółu pacjentów bądź likwidacja oddziałów pediatrycznych, jako oddziałów przynoszących straty finansowe placówkom medycznym.

Marek Michalak z niepokojem obserwuje także działania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w grudniu 2016 r. dokonała analizy kosztów dla świadczeń realizowanych w ramach wybranych grup z obszaru chorób serca, chorób układu kostno-stawowego oraz opieki nad noworodkami. Agencja oceniła, że spośród 35 grup poddanych wycenie, aż 20 taryf powinno zostać obniżonych, w zależności od grupy od 2 do 60 proc.

- Odnoszę wrażenie, że myślenie o prawach najmłodszych pacjentów zostało wyparte zimnym kalkulowaniem budżetu. Obniżenie taryf doprowadzi do istotnych trudności finansowania działalności placówek leczniczych potencjalnie zagrażającej zdrowiu i życiu dzieci będących pod ich opieką. Może być przyczyną np. ograniczenia czasu pobytu dziecka w szpitalu bądź zmian kadrowych. Obecna propozycja AOTMiT, nie wprowadza wyłącznie korekty do rozliczeń świadczeń najkorzystniej wycenionych, lecz sprowadza ich wycenę do poziomu niedofinansowania - wylicza zagrożenia RPD.

Więcej: www.brpd.gov.pl