RPD/Rynek Zdrowia | 18-09-2018 10:57

RPD: konieczność nauki w domu tylko ze wskazania lekarza

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka o edukacji uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w warunkach poza szkolnych powinien decydować lekarz. Jeżeli specjalista nie widzi takiej konieczności rodzice mogą się domagać organizowania dla swoich dzieci zajęć w szkołach.

RPD: o edukacji uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w warunkach poza szkolnych powinien decydować lekarz. FOT. Elizabeth Albert/Flickr (CC BY 2.0).jpg

Jestem zaniepokojony sytuacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które do niedawna korzystały z nauczania indywidualnego organizowanego w szkole. Zwracam się do Państwa o udzielanie jak najszerszej pomocy zarówno wszystkim osobom dorosłym odpowiedzialnym za właściwą organizację nauki dla tych uczniów, jak i samym dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej ze zmianą przepisów w tym zakresie - pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Apel ten Rzecznik skierował także do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Rodzice borykają się z problemami wynikającymi często z błędnej interpretacji obowiązujących uregulowań prawnych.

Zgłoszenia świadczą o pilnej potrzebie szczegółowej analizy obowiązujących przepisów w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej, możliwości ich realizacji w praktyce, a także uświadomienia sobie potrzeby udzielania na bieżąco jak najpełniejszego, merytorycznego wsparcia dyrektorom jednostek systemu oświaty i rodzicom, którzy sami nie potrafią poradzić sobie z problemem - podkreśla Marek Michalak.

RPD zaznacza, że rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego kształcenia w szkołach i przedszkolach wskazuje, że taka nauka jest organizowana w domu tylko na wyraźne wskazanie lekarza w specjalnym zaświadczeniu. 

Jak dodaje Rzecznik nauczanie indywidualne w domu w świetle nowych przepisów jest organizowane wyłącznie dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły (np. po urazie kręgosłupa).

W innym przypadku rodzice mają prawo domagać się zorganizowania całościowego kształcenia dziecka na terenie szkoły. Zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami mogą się odbywać zarówno wspólnie z całą klasą, jak i w małej grupie lub też indywidualnie z nauczycielem (zajęcia indywidualne nie mogą być realizowane w domu, muszą odbywać się w szkole, dziecko ma prawo do kontaktu z rówieśnikami). 

Więcej: www.brpd.gov.pl