RCL: projekt rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Autor: RCL/ Rynek Zdrowia • • 25 czerwca 2018 20:11

W poniedziałek (25 czerwca) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W projekcie rozporządzenia dookreślono warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) przez wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.

W projekcie rozporządzenia dookreślono warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie właściwej jakości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwa pacjentów.

"Wyodrębnienie warunków realizacji przedmiotowego transportu medycznego nie wymaga uzyskania rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z uwagi na fakt, iż transport taki jest określony zarówno w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Należy zaznaczyć, iż we wskazanym transporcie medycznym wyodrębniono jedynie warunki udzielania świadczenia gwarantowanego, natomiast sam transport sanitarny jest już realizowany i zabezpieczany przez świadczeniodawców" - czytamy w uzasadnieniu.

"Ze względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu" - czytamy dalej.

Zgodnie z treścią uzasadnienia, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

"Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorców przez wyodrębnienie warunków realizacji świadczenia, co pozwoli na lepszą koordynację świadczenia oraz zapewnienie kompleksowości świadczeń realizowanych przez świadczeniodawców" - czytamy w uzasadnieniu.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum