Psychologowie ponownie apelują o formalne uregulowanie ich profesji

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 03 czerwca 2020 09:02

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP) przeprowadził badanie ankietowe, w którym udział wzięło ponad 4 tys. psychologów. Niemal wszyscy respondenci wskazali na potrzebę formalnego uregulowania prawa do wykonywania tego zawodu.

Psychologowie ponownie apelują o formalne uregulowanie ich profesji
Psychologowie apelują o przyjęcie ustawy regulującej ich zawód; FOT. PTWP

Celem badania było poznanie opinii środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Jak wynika z badania, 100 proc. respondentów uznało, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, a  90 proc.  jest zdania, że ustawa powinna nie tylko chronić tytuł zawodowy psychologa, ale też regulować prawo wykonywania zawodu. 

Według połowy ankietowanych wszystkie osoby z dyplomem magistra na kierunku psychologia uzyskanym do czasu wejścia w życie ustawy powinny zachować prawo wykonywania zawodu bez dodatkowych warunków.

Prawie 99 proc. uważa, że kształcenie na kierunku psychologia powinno odbywać się w ramach studiów stacjonarnych dziennych.  Ponad 80 proc. psychologów biorących udział w badaniu opowiedziało się za obowiązkowym stażem wdrożeniowym dla wszystkich lub/i wybranych specjalności. 

Prawie 70 proc. respondentów potwierdziło konieczność powołania samorządu zawodowego psychologów. Wskazali, że samorząd zawodowy powinien m.in. prowadzić ewidencję psychologów, nadzorować wykonywanie zawodu i chronić prawa klientów/odbiorców usług psychologicznych, uchwalić kodeks etyki zawodowej oraz chronić prawa zawodowych psychologów i reprezentować grupę psychologów w kontaktach z zewnętrznymi gremiami. Do zadań samorządu zaliczono także sporządzenie listy narzędzi (metod i testów) zastrzeżonych wyłącznie dla psychologów.

Raport został przekazany właściwym instytucjom: Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowane jest przekazanie go do pozostałych resortów zatrudniających psychologów.

- Wiemy, jakiej ustawy chcą psychologowie, jakich potrzebują unormowań i jakiego wsparcia swojej pracy. Konieczne są regulacje w zakresie prawa wykonywania zawodu i tytułu zawodowego psychologa. Postulujemy stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich obywateli ewidencji psychologów online. To podniesie bezpieczeństwo korzystania z ich usług: każdy w ciągu kilku sekund dowie się, czy faktycznie ma do czynienia z psychologiem, a nie z osobą podającą się za psychologa - mówi Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca OZZP.

Podkreśliła także, że ustawa powinna regulować czynności i obszary działania zawodu psychologa.  - Potrzebne jest prawo funkcjonujące w praktyce, które określałoby, kto w Polsce może tytułować się psychologiem. Definicja musi być precyzyjna, ale jednocześnie przemyślana, bo musi obejmować wszystkich psychologów pracujących w różnych branżach i specjalnościach -  dodaje Sławomir Makowski, przewodniczący OZZP.

W opinii środowiska psychologów ustawa, która mocno zaakcentuje status zawodu psychologa jako zawodu zaufania publicznego będzie jednym z elementów gwarantujących wysoką jakość usług psychologicznych. 

Przypomnijmy, że zawód psychologa, podobnie jak  psychoterapeuty, pozostaje prawnie nieuregulowany. W przypadku psychoterapeutów projekt ustawy dotyczący tej profesji gotowy był już w 2011 r.

W przypadku psychologów obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została uchwalona w 2001 roku. Nigdy nie powstały do niej przepisy wykonawcze i nie został powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum