Psychiatria dziecięca. AOTMiT podało wycenę dla części świadczeń. Dla niektórych wzrosty nawet do 40 proc.

Autor: oprac. JKB • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia07 czerwca 2021 11:30

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji zaproponowała wycenę niektórych świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Wzrosty sięgają do 35 do nawet 40 proc.

Psychiatria dziecięca. AOTMiT podało wycenę dla części świadczeń. Dla niektórych wzrosty nawet do 40 proc.
AOTMiT podała wycenę części świadczeń psychiatrii dziecięcej. Fot. Shutterstock
  • AOTMiT opublikowała raport dotyczący ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej
  • Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży utrzymają się na II i III poziomie referencyjnym
  • Według szacunków wzrosty mają sięgać od 35 do 40 proc. dla 28 świadczeń

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji opublikowała oficjalny raport związany z ustaleniem taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień. Zgodnie z podanymi danymi, świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży  na II i III poziomie referencyjnym.

Psychiatria dla dzieci i młodzieży – szczegółowa wycena

AOTMiT zaproponowała w swoim raporcie wzrost wycen dla części świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II oraz III poziomie referencyjnym. W centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży II poziomu referencyjnego, a w ośrodkach wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej III poziomu referencyjnego.

W oficjalnym raporcie AOTMiT przypomina, że "świadczenia te są częścią reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom".

1 kwietnia 2020 roku zostały uruchomione pierwsze ośrodki I stopnia referencyjnego. Mają one funkcjonować w każdym powiecie albo grupie powiatów. Sieć podobnych placówek zdecydowanie ułatwi pracownikom współpracę ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z placówkami oświatowymi.

Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży to z kolei ośrodki II poziomu. W nich też pracuje lekarz psychiatra, natomiast pacjenci wymagający intensywniejszej opieki będą mogli korzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden ośrodek będzie wspierał kilka powiatów.

Na najwyższym III poziomie będą funkcjonować Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. Pomoc znajdą w nich pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej opieki – szczególnie osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia będą przyjmowane w trybie nagłym. W każdym województwie będzie funkcjonował przynajmniej jeden taki ośrodek.

Jak będzie wyglądać taryfa świadczeń?

AOTMiT podała także wyjaśnienie związane z oszacowaniem projektu taryfy świadczeń II i III poziomu opieki. Dokonano obliczeń za pomocą obowiązujących wagi punktowych produktów rozliczeniowych wchodzących w skład świadczeń na poszczególnych poziomach, mnożnik zmian wielkości kosztów w wysokości:

  • 33,22% w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży;
  • 33,37% w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży;
  • 37,84% w przypadku świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

oraz współczynnik korygujący związany z koordynacja opieki nad pacjentem w wysokości 1,05.

 - W efekcie proponowane taryfy (28 produktów rozliczeniowych) wzrastają o 35 proc. do 40 proc. - informuje AOTMiT.

Ile wszystko będzie kosztowało?

Agencja oszacowała, że wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie NFZ w wysokości 24,95 milionów złotych w drugiej połowie 2021 roku, 102,26 milionów złotych w 2022 roku oraz 141,92 milionów złotych w 2023 roku.

- Zwiększenie wydatków na świadczenia z obszaru ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach II i III poziomu referencyjnego pozwoli na zniwelowanie niedofinansowania podmiotów udzielających świadczeń z obszaru psychiatrii dzieci i młodzieży. Atrakcyjne wyceny powinny przyczynić się także do rozwoju sieci ośrodków, zwłaszcza z II poziomu referencyjnego – dodaje Agencja.

Do raportu AOTMiT będzie zbierać uwagi do 8 czerwca 2021 roku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum