MAK/Rynek Zdrowia | 29-03-2021 17:32

Przepisy mogą wykluczać ze szczepień niektórych obcokrajowców pracujących w Polsce

Wśród oczekujących na szczepienia przeciwko COVID-19 są obcokrajowcy pracujący w Polsce. Na razie przepisy dotyczące ich szczepień są bardzo nieprecyzyjne.

Przepisy mogą wykluczać ze szczepień niektóre grupy obcokrajowców; FOT. Materiały prasowe

  • Obcokrajowcy - posiadający kartę stałego lub czasowego pobytu - ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, mają prawo do szczepień zgodnie z wytyczonymi etapami
  • Niektórzy cudzoziemcy już zostali zaszczepieni, gdyż znaleźli się w grupie 0. Reszta musi czekać na swoją kolej
  • Pojawiły się jednak wątpliwości, czy przepisy nie zawężają grupy obcokrajowców uprawnionych do szczepień

Firma Sanpro Synergy specjalizująca się w outsourcingu procesów przemysłowych i zatrudniająca wielu obcokrajowców, zasięgnęła opinii w biurze pełnomocnika ds. szczepień przy wojewodzie łódzkim.

Grupy potencjalnie wykluczone ze szczepień

- Uzyskaliśmy potwierdzenie, że obcokrajowcy - posiadający kartę stałego lub czasowego pobytu - ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, mają prawo do szczepień zgodnie z wytyczonymi etapami w Narodowym Programie Szczepień. Oznacza to, że obowiązuje ich taki sam harmonogram jak Polaków, według wykonywanego zawodu i wieku - informuje Małgorzata Orłowska, menedżer ds. legalizacji w spółce Sanpro Synergy z Grupy Impel.

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy przepisy nie zawężają grupy obcokrajowców uprawnionych do szczepień. Mogą one wykluczać ze szczepień, np.:

  • Cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych niezwiązanych z określonym rodzajem pracy
  • Osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz
  • Osoby oczekujące na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt
  • Osoby objęte ochroną międzynarodową i dopiero ubiegające się o objęcie taką ochroną

Co zatem mają zrobić obcokrajowy, którzy chcą się zaszczepić, ale nie mają do tego prawa? Małgorzata Orłowska radzi, by czekać; być może zasady szczepień dla obcokrajowców zostaną doprecyzowane.

- Sytuacja jest dynamiczna i trzeba śledzić komunikaty Ministerstwa Zdrowia. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19, zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Polscy pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mogą im pomóc w dotarciu do tych informacji - sygnalizuje.

Edukacja, mobilne punkty i testy

Pracodawcy mogą pomóc obcokrajowcom na kilka sposobów. Bieżące śledzenie przepisów i zasad zgłaszania się do szczepień to pierwszy z nich. Małgorzata Orłowska sugeruje, by pracodawcy zadbali o edukację pracowników, którym należy udostępnić informacje o szczepieniach w ich ojczystym języku.

Drugim sposobem jest możliwość zorganizowania mobilnego punktu szczepień w firmie, zgodnie z zapisami Narodowego Programu Szczepień. Z mobilnych punktów w firmie oprócz pracowników mogą korzystać ich bliscy - rodziny i partnerzy. Szczepienia w firmach będą dopuszczone na warunkach określonych przez NFZ i będą przebiegały zgodnie z etapami określonymi w rządowym programie.

- Pracodawca musi jedynie zgłosić się do podmiotu oferującego takie świadczenie i podać liczbę osób, które chce w tym punkcie zaszczepić. To konieczne w świetle warunków określonych przez NFZ - podkreśla Małgorzata Orłowska.

Sposobem pośrednim, wspierającym, są regularne testy na obecność wirusa. Wielu pracodawców już korzysta z usług firm zewnętrznych, które dysponują wykwalifikowanym personelem medycznym oraz sprzętem.