NIL/Rynek Zdrowia | 21-11-2014 20:40

Przedstawiciel NRL chce wziąć udział w obradach Komisji Finansów Publicznych Sejmu

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się z pisemną prośbą do przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Sejmu Krystyny Skowrońskiej o umożliwienie wiceprezes NRL Zycie Kaźmierczak-Zagórskiej udziału w posiedzeniu Komisji w dniu 25 listopada.

We wtorek (25 listopada) Komisja ma rozpatrywać projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Pewne kwestie poruszane w projekcie mają związek z sytuacją lekarzy i lekarzy dentystów.

”Pragnę ponownie zaznaczyć, że samorząd lekarski został pominięty w konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu ustawy i nie miał szans wyrazić opinii środowiska lekarskiego w przedmiotowej sprawie” - napisał Maciej Hamankiewicz.

List opublikowany w piątek (21 listopada) na stronie NIL otrzymali do wiadomości: marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski, przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP Tomasz Latos i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Czytaj: www.nil.org.pl