MZ/Rynek Zdrowia | 17-03-2011 12:46

Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Resort zdrowia opublikował tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przekazany pod obrady rządu.

Zmiana zaproponowana w art. 41 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) została opracowana ze względu na pilną potrzebę ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę.

Więcej: www.mz.gov.pl