Projekt ustawy o zawodzie psychologa złożony w Sejmie. Co zawiera ten dokument?

Autor: oprac. IB • Źródło: Rynek Zdrowia02 listopada 2021 16:00

W kancelarii Sejmu złożony został projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Projekt został poddany szerokim konsultacjom społecznym Fot. Shutterstock
  • W kancelarii Sejmu złożony został projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  • Określa on zasady i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, jego wykonywania, organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów
  • O zamiarze złożenia projektu poinformowała 12 października br. przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

O zamiarze złożenia projektu poinformowała 12 października br. przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak wskazywała, został on poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których wzięło udział ponad 50 podmiotów. Zgłoszono ponad 600 poprawek, które znalazły się w ostatecznym projekcie ustawy.

- Projekt przeszedł też konsultacje resortowe. Rozmawialiśmy i daliśmy szanse na zaopiniowanie go resortowi edukacji, resortowi właściwemu do spraw pracy, a także Ministerstwu Zdrowia. Wszystkie te podmioty pozytywnie wypowiedziały się na temat inicjatywy uregulowania zawodu psychologa - zaznaczyła posłanka.

Zwróciła też uwagę, że ogromny udział w pracach nad tym projektem mieli przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Zawód zaufania publicznego

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów określa zasady i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, jego wykonywania, organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów.

Rozszerza też definicje i katalog działań psychologicznych o dokumentację psychologiczną i standardy pracy psychologa. Ponadto przepisy określają zawód psychologa jako zawód zaufania publicznego.

Przewiduje on m.in. zastąpienie stażu zawodowego jako przygotowania psychologa stażysty do należytego wykonywania zawodu psychologa formą współpracy z opiekunem. Po uzyskaniu od prezydium regionalnej rady psychologów czasowego prawa do wykonywania zawodu na 24 miesiące psycholog ten ma współpracować z opiekunem w sprawach rozwoju zawodowego.

Prawo do wykonywania zawodu

Nowa ustawa reguluje też prawo do wykonywania zawodu. Ma ono przysługiwać z chwilą wpisania na regionalną listę psychologów. Może być na nią wpisana osoba, która uzyskała w Polsce dyplom magistra na kierunku psychologia lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozważane jest także wprowadzenie do nowych przepisów wymogu odbycia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Samorząd zawodowy psychologów

Projekt określa szczegółowo funkcjonowanie samorządu zawodowego psychologów. W przepisach podkreślono, że "jest on niezależny i w wykonywaniu swoich zadań podlega wyłącznie przepisom powszechnie obowiązującym". Przynależność do niego ma być dla psychologów obowiązkowa.

Do organów samorządu mają należeć m.in.:

  • Krajowy Zjazd Psychologów,
  • Krajowa Rada Psychologów,
  • Krajowa Komisja Rewizyjna,
  • Krajowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej,
  • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Czytaj też: Do Sejmu trafi projekt ustawy o zawodzie psychologa. Co się w nim znajduje?

Czytaj też: Psycholodzy o projekcie ustawy o ich zawodzie: jest efektem analizy potrzeb naszego środowiska

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum