Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. "To priorytety polityki zdrowotnej"

Autor: • Źródło: PAP13 grudnia 2022 16:56

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został we wtorek, 13 grudnia, przyjęty przez rząd. Zawarte w nim regulacje mają realizować priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości - informuje KPRM w komunikacie.

Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. "To priorytety polityki zdrowotnej"
Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta został przyjęty przez rząd Fot. Shutterstock
 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został we wtorek, 13 grudnia, przyjęty przez rząd
 • Chodzi w nim m.in. o poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych
 • Wśród najważniejszych rozwiązań wskazano wprowadzenie autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji będzie udzielał prezes NFZ na okres 5. lat
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem będzie dwupoziomowy: wewnętrzny - prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) - prowadzony przez ministra zdrowia
 • Na mocy ustawy, minister zdrowia udzieli lub odmówi udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej
 • Powołany zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł

Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że chodzi m.in. o poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości oraz stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych. Dotyczy to także poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Wśród najważniejszych rozwiązań wskazano wprowadzenie autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli chodzi o udzielanie przez nich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będzie prezes NFZ przy współudziale dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, na wniosek podmiotów podlegających autoryzacji - na okres 5. lat.

Od rozstrzygnięć w sprawie autoryzacji będzie przysługiwało odwołanie do prezesa NFZ. Wprowadzony zostanie okres przejściowy dla podmiotów podlegających autoryzacji na dostosowanie do wymagań - do 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

System zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Na pomocy projektowanej ustawy wprowadzony zostanie także wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Będzie on obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych.

System - jak wyjaśniono - będzie dwupoziomowy: wewnętrzny - prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) - prowadzony przez ministra zdrowia.

Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie zawierał danych osobowych. Podmioty, które wykonują działalność leczniczą, w ramach raportów jakości, będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

W ramach procesu akredytacji realizowane będą procedury oceniające przez NFZ, mające na celu spełnienie przed dany podmiot wnioskujący standardów akredytacyjnych. W ramach procedury będzie przeprowadzony przegląd akredytacyjny i przygotowany raport z przeglądu.

Na mocy ustawy, minister zdrowia udzieli lub odmówi udzielenia akredytacji, a także będzie mógł cofnąć akredytację. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na poziomie NFZ i Rady Akredytacyjnej. Funkcjonować będzie system świadczeń kompensacyjnych.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Zgodnie z projektowaną regulacją, wprowadzony zostanie dwuinstancyjny, pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych.

System obsługiwany będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta - w miejsce obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Powołany zostanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Przewiduje się wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mające na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego wnioskodawcy z tego tytułu. Świadczenie to będzie wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

Na mocy ustawy wzmocniony ma zostać nadzór nad prowadzeniem rejestrów medycznych.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze