Projekt ustawy o POZ trafił do konsultacji publicznych

Autor: MZ, MAK/Rynek Zdrowia • • 30 grudnia 2016 18:57

Minister zdrowia skierował w piątek (30 grudnia) do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Projekt ustawy o POZ trafił do konsultacji publicznych
FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

Ministerstwo Zdrowia podaje na swojej stronie internetowej główne cele uchwalenia ustawy:
• zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia,
• poprawa organizacji i funkcjonowania POZ,
• zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu,
• zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
• stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

- Określenie roli i miejsca POZ w systemie oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - m.in. ograniczą skutki ich chorób. Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie to np. zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością - informuje resort zdrowia.

Jak podkreśla MZ, dzięki ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej poprawią się jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Na poprawę opieki nad pacjentem wpłynąć ma realizacja poniższych założeń:

• Lekarz POZ będzie „strażnikiem systemu” - uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie.
• Efektywna praca tzw. zespołu POZ - w jego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Dzięki temu kompetencje członków zespołu będą się uzupełniały.
• Współpraca zespołu POZ z osobami, które będą udzielały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (m. in. w ramach AOS i leczenia szpitalnego) oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem) - będzie ona polegała m.in. na wymianie informacji.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie - od 1 lipca 2019 r. - modelu opieki zintegrowanej. Będzie to szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zapewniony w ramach POZ. Ten model opieki będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Więcej o projekcie: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/poz-z-perspektywy-pacjenta/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum