Projekt rozporządzenia ws. występowania o e-dokument potwierdzający prawo do świadczeń

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 23 kwietnia 2019 14:06

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia ws. występowania o e-dokument potwierdzający prawo do świadczeń
Fot. Shutterstock

Projekt rozporządzenia precyzuje rozwiązania wprowadzone na poziomie ustawy. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany definicji, pt. „niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej”, dokonaną przez ustawę z 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

W wyniku zmian wprowadzonych w nowelizacji zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy wygasły).

Rozszerzono także grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków publicznych. Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, niemających zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym dotychczas obowiązujący wymóg zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, stawiany niebędącymi świadczeniodawcami osobami uprawnionymi musi zostać zniesiony.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum