RCL/Rynek Zdrowia | 16-09-2019 20:00

Projekt rozporządzenia ws. udzielania świadczeń w POZ za pomocą systemów teleinformatycznych – do konsultacji

Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  przez doprecyzowanie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności również w POZ.

Fot. Shutterstock

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiają orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konieczne jest jednak wdrażanie tych regulacji również do aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego niższego rzędu, jak rozporządzenia, w szczególności do tzw. ''rozporządzeń koszykowych''.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, których wynik zostanie omówiony w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania po ich przeprowadzeniu.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój e-usług w systemie ochrony zdrowia, co niewątpliwie  pozwoli  podnieść efektywność, funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę korzystania z systemu ochrony zdrowia, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe ponoszone na jego funkcjonowanie.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl