Projekt rozporządzenia dot. bezpłatnych leków 75+ do publicznych konsultacji

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 14 kwietnia 2016 10:46

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia skierowany został do publicznych konsultacji. Przewiduje dokładne uregulowanie zakresu sprawozdawanych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia danych oraz zasady dotyczące dokonywanych rozliczeń finansowych, w szczególności terminy przekazywania miesięcznych dotacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia, szczególne zasady rozliczania dotacji za listopad i grudzień oraz zasady całościowego (rocznego) rozliczania przekazanych dotacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej: www.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum