Projekt rozporządzenia MZ dot. wewnątrzwspólnotowego wywozu i dostawy środków psychotropowych

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 24 czerwca 2019 12:20

W poniedziałek (24 czerwca) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.

Celem zmiany jest zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki.

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do rozporządzenia, tj.: „Pozwolenie na import” i załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj.: „Pozwolenie na eksport” przez rezygnację z konieczności przystawienia pieczęci przez organ celny albo osobę będącą importerem lub eksporterem.

W formularzu ujętym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, tj. „Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze” nie można dokonać zmian, ponieważ zgodnie z ust. 1 zdanie 2 Decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) formularz jest stosowany jednolicie we wszystkich państwach Schengen.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum