Projekt nowelizacji o konsultantach medycznych przyjęty przez rząd

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 17 czerwca 2014 16:25

Wzmocnienie roli konsultantów medycznych jako doradców ministra i wojewodów - to cel projektu nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, który we wtorek, 17 czerwca przyjęła Rada Ministrów. Nowela ma gwarantować większą przejrzystość wykonywania zadań przez konsultantów.

"Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra i wojewodów. Wprowadzone zostają przepisy, których właściwe stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta.Proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii" - podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt noweli zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta.

Zgodnie z projektem wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej resortu zdrowia), ujawniając informacje o faktach, które mogłyby skutkować ewentualnymi konfliktami interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom.

W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa tych osób w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji.

Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu: leki, substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne.

Składając oświadczenie, kandydat lub konsultant, ujawni informacje o posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach handlowych, spółdzielniach zajmujących się taką działalnością oraz poinformuje o badaniach klinicznych, naukowych i pracach rozwojowych związanych z dziedziną konsultacji, które prowadzi.

Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Po wejściu ustawy w życie kandydat na konsultanta będzie musiał złożyć oświadczenie w ciągu siedmiu dni, a konsultant – w ciągu trzech miesięcy.

Ponadto w myśl nowych projektowanych przepisów, konsultant krajowy będzie zobowiązany do zwoływania co najmniej raz na pół roku posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie. Konsultanci krajowi zyskają również prawo wydawania poleceń konsultantom wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania.

Według projektu minister zdrowia będzie mógł wystąpić do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego, a nie będzie to obowiązkowe jak dotychczas. Minister będzie mógł także wystąpić w tej sprawie do samorządów zawodowych, które do tej pory mogły jedynie opiniować kandydatury zgłoszone przez towarzystwa.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum