Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego - zmiana zarządzenia

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia06 maja 2021 12:36

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego za zmianami regulującymi sprawozdawanie świadczeń.

Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego - zmiana zarządzenia
NFZ opublikował zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)
  • Zmiany regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Treść zarządzenia dotyczy świadczeń dla tych osób przebywających w DPS oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego (§ 2), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania

Zmiany wprowadzone zarządzeniem (treść zarządzenia publikujemy przy tekście - plik pdf) regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zakres zmian w sprawozdawaniu

W celu umożliwienia sprawozdania przedmiotowych świadczeń dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia (Tutaj treść zarządzania wraz z uzasadnieniem i załącznikami). Dodatkowo, w przedmiotowym załączniku zmieniono jednostkę sprawozdawczą z punktu na krotność, ze względu na brak wskazania w nim wag punktowych, do których punkt miałby odniesienie.

Ponadto zarządzeniem zmienia się wzór (określony w załączniku nr 11 do zarządzenia) dotyczący liczby mieszkańców domu pomocy społecznej powyżej 18. r.ż., zamieszkujących obszar działania centrum zdrowia psychicznego, w celu umożliwienia przekazywania ww. danych za pomocą portalu SZOI.

Zmiana wprowadzona w § 6 ust. 9 we wzorze umowy określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, dotycząca podstawy odnoszącej się do terminu, ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. Zmiana ma charakter porządkowy w związku z tym nie była przedmiotem konsultacji (została wprowadzona po etapie konsultacji w wyniku uzgodnień z oddziałami wojewódzkimi NFZ).

Jednocześnie zarządzeniem została wprowadzona zmiana polegająca na aktualizacji metryki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.).

Projekt bez uwag w konsultacjach

W ramach konsultacji projekt zarządzenia został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom, tj.: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, Pełnomocnikowi do spraw reformy w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, samorządom zawodowym, reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.

Do projektu zarządzenia nie zgłoszono uwag.

Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego (§ 2), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023, m.in. (cel 2) - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum