Program Szczepień Ochronnych na rok 2022. Komunikat GIS. LISTA

Autor: oprac. LJ • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia29 października 2021 10:05

Jest nowy Program Szczepień ochronnych na 2022 rok. GIS przedstawił mi.in. zasady przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2022. Komunikat GIS. LISTA
Nowy Program Szczepień ochronnych na 2022 rok (fot. ShutterStock)
 • Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022
 • Program zawiera szczepienia obowiązkowe i uzupełniające
 • Zawiera też ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022 (załącznik).

Program Szczepień Ochronnych na rok 2022, składa się z następujących części:

Szczepienia obowiązkowe

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień.

 • przeciw gruźlicy
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B)
 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (Poliomyelitis)
 • odrze, śwince, różyczce

A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB – stosuje się w przypadku dostępności do szczepionek wysokoskojarzonych

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.

 • WZW typu B
 • ospie wietrznej

C. Szczepienia poekspozycyjne

 • błonicy
 • tężcowi
 • wściekliźnie

Szczepienia zalecane

 • przeciwko grypie
 • ospie wietrznej
 • inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • WZW typu b
 • WZW typu A
 • odrze, śwince, różyczce
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)
 • gruźlicy
 • cholerze
 • durowi brzusznemu
 • wściekliźnie
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (Poliomyelitis)
 • żółtej gorączce

Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym oraz ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

Zasady przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii 

GIS przedstawił mi.in. zasady przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, obowiązkowe (oraz zalecane) szczepienia ochronne dzieci i młodzieży należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności w zapobieganiu styczności z osobami
chorymi, z uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • nie rekomenduje się odraczania terminów przeprowadzania szczepień podstawowych z powodów organizacyjnych. Terminy przeprowadzania szczepień podstawowych mogą zostać przyśpieszone, zaś odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami pierwotnymi szczepienia podstawowego mogą ulec skróceniu do minimalnych zalecanych przez wytwórcę szczepionki w ChPL, gdy jest to uzasadnione zamiarem przeprowadzenia szczepienia przed spodziewanym epidemicznym wzrostem liczby zachorowań w przebiegu epidemii COVID-19;
 • w przypadku czasowego albo długotrwałego odroczenia w przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, każdorazowo należy przeprowadzić szczepienia wyrównawcze, w tym należy ustalić IKSz;
 • do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi zdrowymi należy stosować, odpowiednio do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, obowiązujące przepisy prawne.

NFZ opłaci szczepienia przeciwko grypie. Jest zarządzenie. ZASADY

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 50 plus. Mazowsze ma na ten cel 6 mln zł LISTA PLACÓWEK

DO POBRANIA

 • akt.pdf Prezentacja PDF • 2,25 MB
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum