PAP/Rynek Zdrowia | 08-02-2019 16:27

Program "Aktywny Samorząd": PFRON dofinansuje m.in. zakup wózków inwalidzkich

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansuje zakup m.in. wózka lub skutera inwalidzkiego oraz protezy kończyny. Plan finansowy na 2019 r. dla programu PFRON "Aktywny Samorząd" przewiduje wydatki na poziomie 147 mln złotych.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Wśród działań PFRON znalazły się m.in. programy związane z podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne, tj. "Praca - Integracja" oraz "Stabilne zatrudnienie". Wdrożony został także nowy model kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Wśród nowych projektów jest budowa systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników, szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, a także projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

W ramach programu "Aktywny Samorząd" w roku 2019 PFRON przewiduje wsparcie w obszarach: likwidacji bariery transportowej, w poruszaniu się oraz w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a także pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

By pomóc zlikwidować barierę transportową osobom niepełnosprawnym, PFRON chce zapewnić pomoc w zakresie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu i pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją ruchu lub słuchu. Ponadto oferuje pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, a także pomoc w zakupie i utrzymaniu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Plan finansowy realizacji programu "Aktywny Samorząd" przewiduje 147 mln złotych (wzrost w stosunku do 2018 r. o ponad 37 proc.) dla 30,5 tys. beneficjentów (w stosunku do 23 tys. w 2018 r.).

Misją PFRON jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Dorota Stelmaszczyk (PAP)