Profilaktyka dla uczniów. Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Autor: oprac. JKB • Źródło: pacjent.gov.pl, Rynek Zdrowia05 września 2022 19:30

W podstawowych elementach opieki zdrowotnej nad uczniami wyróżniamy profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Opieka ta sprawowana jest m.in. do 19 roku życia.

Profilaktyka dla uczniów. Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
Profilaktyka dla uczniów obejmuje m.in. opiekę dentystyczną. Fot. Shutterstock
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia 19 roku życia albo do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (u uczniów z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego)
 • W ramach tej opieki uczniowie mogą korzystać m.in. z opieki pielęgniarki szkolnej czy też lekarza dentysty
 • Wszystkie osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami mają obowiązek przestrzegania praw pacjenta, w tym zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem opieki

Profilaktyczna opieka zdrowotna uczniów

Portal pacjent.gov.pl przypomina o opiece zdrowotnej uczniów, która jest realizowana w szkole. Co ważne, profilaktyka sprawowana jest nad uczniami do ukończenia:

 • 19 roku życia,
 • szkoły ponadpodstawowej (gdy uczniowie mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

W tym czasie uczniowie mogą korzystać z opieki:

 • pielęgniarki szkolnej (pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania) lub higienistki szkolnej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza dentysty.

Osoby te:

 • dbają o zdrowie uczniów oraz zapobiegają chorobom i ich rozwojowi, w tym chorobom zakaźnym,
 • wykrywają problemy zdrowotne i czynniki ryzyka na wczesnym etapie,
 • edukują uczniów w zakresie zdrowia,
 • promują zdrowie, w tym aktywność fizyczną i sport oraz prawidłowe żywienie,
 • udzielają pierwszej pomocy.

Co więcej, pielęgniarka szkolna albo higienistka integruje działania wszystkich osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami – przypomina pacjent.gov.pl. Czyni to we współpracy rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, higienistką stomatologiczną oraz dyrektorem szkoły.

Wszystkie osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniem mają obowiązek przestrzegania praw pacjenta, w tym:

 • zachowywanie w tajemnicy informacje uzyskane w związku ze sprawowaniem opieki, w tym dotyczące stanu zdrowia uczniów,
 • szanowanie intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych,
 • przechowywanie informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych w indywidualnej dokumentacji medycznej ucznia.

Czym zajmuje się pielęgniarka szkolna?

Portal informuje także, że pielęgniarka szkolna albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w:

 • gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole
 • miejscu określonym w umowie – w przypadku braku takiego gabinetu.

Pielęgniarki i higienistki są dostępne od poniedziałku do piątku. Ich wymiar czasu pracy jest odpowiedni do typu szkoły oraz liczby i charakterystyki zdrowotnej uczniów.

Świadczenia udzielane przez pielęgniarki lub higienistki szkolne to:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz koniecznych w szkole zabiegów i procedur leczniczych – na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem ucznia,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradzanie dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Czym zajmuje się lekarz POZ i dentysta?

Pacjent.gov.pl podaje również, że uczniowie mają prawo do badań bilansowych i testów przesiewowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są obowiązkowe, ale zalecają je lekarze rodzinni czy też pediatrzy.

Z kolei dyrektor szkoły zapewnia uczniom stałą, bezpłatną opiekę dentystyczną. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole albo gabinet dentystyczny poza szkołą – przypomina portal.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum