Prof. Hryniewiecki: o kadrach w ochronie zdrowia będziemy rozmawiać w szerokim gronie

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 05 stycznia 2019 10:14

- Ubiegłoroczne regulacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń nie objęły wszystkich grup zawodowych w medycynie. Warto wrócić do dyskusji nad modelem kształtowania płac dla całej ochrony zdrowia, a nie jedynie wobec wybranych profesji - mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, członek prezydium Rady Społecznej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia".

Prof. Hryniewiecki: o kadrach w ochronie zdrowia będziemy rozmawiać w szerokim gronie
Prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; FOT. PTWP

- Czwarta konferencja w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia” obędzie się 17 stycznia 2019 r. w Lublinie. Dotyczyć będzie roli kadr w systemie ochrony zdrowia. To trudna, obszerna tematyka i wiele zainteresowanych stron.
- Między innymi dlatego nad programem lubelskiej konferencji pracowały trzy zespoły ekspertów. Każdy z nich, pod kierunkiem moderatorów, przygotował swoją sesję opracowując materiał do dyskusji. Po konferencji każdy z tych zespołów przygotuje raport dotyczący danej grupy zagadnień, a następnie powstanie dokument podsumowujący całą konferencję.

Pierwszy zespół zajmował się kwestiami dotyczącymi kształcenia przed- i podyplomowego kadr medycznych. Drugi zespół przygotował tematykę obejmującą nowe zawody w medycynie, w tym ich rolę i miejsce w systemie opieki zdrowotnej. Trzeci zespół opracował zagadnienia sesji poświęconej wynagrodzeniom w ochronie zdrowia.

- Ta ostatnia kwestia budzi ostatnio szczególnie wiele kontrowersji, chociażby z powodu tzw. lojalek.
- Jednym z ważnych założeń całej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest to, aby nie unikać w niej trudnych, „gorących” tematów. Wręcz przeciwnie - musimy rozmawiać w możliwie szerokim gronie o tym, co środowisko medyczne najbardziej interesuje, a także, wymaga radykalnych zmian.

Generalnie, tematyka kadr w sektorze medycznym jest szczególnie wrażliwą i delikatną materią. Z tego powodu prezydium Rady Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” uznało, że Trójstronny Zespó do Spraw Ochrony Zdrowia wskaże swoich przedstawicieli, którzy przygotują poszczególne tematy lubelskiej konferencji.

Zaprosiłem do dyskusji wszystkie strony reprezentowane w Trójstronnym Zespole, ale też ekspertów spoza Zespołu, będących członkami Rady Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” . Spotkało się to z bardzo pozytywnym przyjęciem. W poszczególnych panelach wezmą więc udział: zarówno przedstawiciele samorządów poszczególnych profesji - nie tylko lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, ale też izb aptekarskiej i fizjoterapeutów - jak i przedstawiciele różnych związków zawodowych, uczelni medycznych oraz oczywiście organizacji zrzeszających pracodawców. Oczywiście nie zabraknie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia; natomiast zgodnie z założeniem Debaty, pracownicy Ministerstwa nie są jej bezpośrednimi uczestnikami.

Rzecz jasna podczas jednodniowej konferencji wśród panelistów nie jest możliwe zgromadzenie przedstawicieli wszystkich zawodów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Myślę jednak, że przyjęliśmy przejrzysty klucz doboru uczestników dyskusji, gwarantujący naprawdę wszechstronną, reprezentatywną debatę.

Poza tym cały czas wszyscy członkowie Rady Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” mogą się włączać do programowej dyskusji na temat kadr w opiece zdrowotnej, nawet, jeśli nie będą brali czynnego udziału w poszczególnych panelach.

- Konferencja w Lublinie będzie okazją nie tylko do przedstawienia i omówienia rozwiązań mających poprawić sytuację kadrową w sektorze medycznym w Polsce, ale też dokonania swoistego bilansu w tym zakresie.
- Tak, stąd zaplanowaliśmy nie tylko sesje panelowe, ale także dwa wykłady wprowadzające oraz porządkujące obraz sytuacji kadrowej w polskim systemie ochrony zdrowia, również w kontekście międzynarodowym.

Wykład prof. Pawła Ptaszyńskiego, zastępcy dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczyć będzie tematyki związanej z poszczególnymi zawodami medycznymi - zasobów kadrowych oraz obecnego i postulowanego umocowania prawnego tych zawodów, także w zestawieniu z sytuacją w innych krajach Europy i świata.

Równie ciekawie zapowiada się wykład Adama Niedzielskiego, zastępcy prezesa ds. operacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto bowiem zaznaczyć, że NFZ, gromadzący naprawdę imponującą ilość danych, dysponuje także bardzo cennymi - z punktu widzenia całego systemu - informacjami na temat sytuacji kadrowej świadczeniodawców w poszczególnych województwach, w tym o skali niedoborów w różnych grupach zawodowych.

- Czego się Pan spodziewa po lubelskiej konferencji, jakie zadanie powinna spełnić?
- Sfera kadr w opiece zdrowotnej na pewno wymaga uporządkowania, nie tylko w odniesieniu do deficytów w różnych profesjach, ale także pod względem płacowym. Kilka ważnych i dobrych decyzji podjęto w tej kwestii w 2018 roku. Niestety, regulacje, w tym dotyczące podwyżek wynagrodzeń, nie objęły wszystkich grup zawodowych. Myślę, że warto wrócić do dyskusji nad zasadami i modelem kształtowania płac dla całej ochrony zdrowia, a nie jedynie wobec wybranych profesji. Konieczne jest też pełne uregulowanie funkcjonowania wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, włączając w to nowe zawody, które pojawiają się w ostatnich latach.

Chciałbym, aby konferencja w Lublinie zakończyła się stworzeniem planu zmian dotyczących kadr medycznych w perspektywie wieloletniej, a nie tylko doraźnych.

Powinniśmy, szczególnie w roku wyborczym, oderwać się od bieżącej polityki i przygotować systemowe kierunki zmian w tej materii - niezwykle ważnej zarówno dla środowiska medycznego, jak i wszystkich pacjentów.

* Prof. Tomasz Hryniewiecki jest liderem czwartej konferencji w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, która 17 stycznia 2019 r. odbędzie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum