Prezydium NRL ostro o nowelizacji kodeksu karnego. "Zwiększanie presji na lekarzy"

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, NRL15 listopada 2021 10:41

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowisko w sprawie przepisów wyznaczających zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów. Pismo skierowano do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia.

Prezydium NRL wydało stanowisko ws. przepisów wyznaczających zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów Fot. AdobeStock
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie przepisów wyznaczających zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów
  • "W reżimie prawnym, w którym każde niepowodzenie lecznicze może zostać zakwalifikowane przez prokuraturę jako nieumyślne przestępstwo zagrożone coraz surowszą karą, naturalnym jest, że lekarze są poddawani wzrastającej presji w trakcie wykonywania swojego zawodu"
  • W efekcie - jak wskazuje Prezydium NRL - "trudno będzie pozyskać lekarzy gotowych do odbycia specjalizacji w dziedzinach medycyny szczególnie narażonych na ryzyko zabiegowe"
  • Pismo skierowano do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia

NRL: wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty staje się coraz trudniejsze

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie przepisów wyznaczających zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów, gdyż "z rosnącym niepokojem obserwuje, że wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty staje się coraz trudniejsze m.in. z uwagi na przepisy, które stale zaostrzają odpowiedzialność prawną za wszelkie niepowodzenia w trakcie prowadzenia procesu leczniczego".

Prezydium NRL wskazuje na projektowaną nowelizację Kodeksu karnego.

- Wśród zmienianych przepisów kodeksu karnego, dla których przewidziano surowszą karę, znajdują się także przestępstwa nieumyślne, które mogą zostać popełnione przez lekarzy w trakcie leczenia pacjentów, takie jak nieumyślne spowodowanie śmieci (art. 155 kodeksu karnego) czy udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy jeśli skutkiem jest śmierć kobiety (art. 154 § 2 kodeksu karnego) - wymienia Prezydium NRL.

Jak podkreśla "tego rodzaju nowelizacja kodeksu karnego przewidująca zwiększenie represji karnej za popełnienie ww. czynów powoduje, że znacznie zwiększa się także ryzyko orzeczenia przez sąd kary pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zawieszenia jej wykonania i bez możliwości zamienienia jej na karę o charakterze nieizolacyjnym".

- Działając w takich warunkach, tj. w reżimie prawnym, w którym każde niepowodzenie lecznicze może zostać zakwalifikowane przez prokuraturę jako nieumyślne przestępstwo zagrożone coraz surowszą karą, nie wyłączając kary bezwzględnego pozbawienia wolności, naturalnym jest, że lekarze są poddawani wzrastającej presji w trakcie wykonywania swojego zawodu - czytamy w stanowisku NRL.

Polecamy: Lekarze mają 18 uwag do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Chodzi o koronera

"Ryzyko pogłębiania braków kadrowych w  "niebezpiecznych" specjalizacjach"

W opinii Prezydium NRL "obawa o utratę wolności, utratę prawa wykonywania zawodu czy poniesienie innej surowej kary za działania podjęte w celu ratowania czyjegoś życia czy zdrowia powoduje, że trudno będzie pozyskać lekarzy gotowych do odbycia specjalizacji w dziedzinach medycyny szczególnie narażonych na ryzyko zabiegowe oraz lekarzy gotowych do wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego narażenia pacjenta na utratę życia czy zdrowia".

- Samorząd lekarski od dawna podkreśla, że misją lekarzy jest niesienie pomocy pacjentom, w tym także podejmowanie trudnych decyzji zabiegowych. Stwarzanie przez ustawodawcę, a także przez wypowiedzi niektórych polityków, atmosfery stałego zagrożenia prawnego dla środowiska lekarskiego niesie za sobą ryzyko pogłębiania braków kadrowych w niektórych, szczególnie „niebezpiecznych” specjalizacjach i brak obsady w placówkach ochrony zdrowia, w których ryzyko niepowodzenia leczniczego o istotnych dla pacjenta skutkach zdrowotnych jest większe - przekonują członkowie Prezydium NRL.

NRL: winę za niepowodzenia a priori próbuje się przypisać personelowi medycznemu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej krytycznie ocenia także "skłonność mediów i polityków do publicznego ferowania wyroków w sprawach dotyczących niepowodzeń leczniczych, gdzie winę za taki stan rzeczy a priori próbuje się przypisać personelowi medycznemu, gdy tymczasem wyjaśnienie okoliczności i przyczyn każdej takiej sprawy należy do powołanych do tego organów i wymaga przeprowadzenia drobiazgowego postępowania i pozyskania opinii biegłych".

Czytaj także: Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej. "Czeka nas rewolucja w podejściu do błędów medycznych"

Jak wskazują medycy przedwczesne oceny "krzywdzą przedstawicieli środowiska" oraz podważają zaufanie pacjentów do medyków.  

- Podobnie negatywnie należy ocenić sytuację prawną, jaka zaistniała dla środowiska lekarskiego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (sygn. akt K 1/20) gdzie do chwili obecnej nie wypracowano oczekiwanego kompromisu i nie podjęto mającej realne szanse powodzenia inicjatywy legislacyjnej, a ryzyko związane z brakiem jasnych regulacji prawnych próbuje się przerzucać w całości na przedstawicieli środowiska lekarskiego - stwierdzają przedstawiciele NRL.

Konieczny system no-fault i jasne przepisy o zdrowiu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podnosi, że konieczne jest "niezwłoczne ukończenie prac legislacyjnych realizujących postulat wprowadzenia systemu no-fault, w którym w przypadku niepowodzenia leczniczego, do którego doszło nieumyślnie, główny akcent położony zostanie na zadośćuczynieniu roszczeniom odszkodowawczym pacjenta, a nie na ukaraniu personelu medycznego".

Czytaj także: NRL apeluje do lekarzy, żeby mniej pracowali

- Minister Zdrowia zapowiadał wprowadzenie takiego mechanizmu już ponad rok temu na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, niestety do chwili obecnej nie zostało to zrealizowane - przypominają.

Wskazują również, że środowisko oczekuje od polityków "kategorycznie i bezwarunkowo - tworzenia jasnych przepisów z zakresu ochrony zdrowia".

- Nie ma bowiem zgody na to, aby to urzędnicy państwowi różnego szczebla w trybie komunikatów czy instrukcji ustalali, w jaki sposób lekarze mają wykonywać swój zawód – to jest funkcja zastrzeżona dla ustaw uchwalanych przez Parlament i zasad etyki zawodowej ustalanych przez samorząd zawodowy - podkreśla Prezydium NRL.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum