×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Prezydent podpisał ustawę, która reguluje pracę kilkunastu zawodów medycznych

Autorzy: PAP; oprac. JW • Źródło: PAPOpublikowano: 02 września 2023 08:02Zaktualizowano: 02 września 2023 10:02

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona pracę kilkunastu zawodów, m.in. asystentki stomatologicznej, elektroradiologa czy technika farmaceutycznego.

Prezydent podpisał ustawę, która reguluje pracę kilkunastu zawodów medycznych
Ustawa o niektórych zawodach medycznych już z podpisem prezydenta. Fot. Shutterstock
  • Prezydent RP Andrzej Duda podpisał uchwaloną 17 sierpnia przez Sejm ustawę o niektórych zawodach medycznych
  • Ustawa reguluje 15 zawodów medycznych, ale nie oznacza to, że porządkuje prawnie i kompetencyjnie cały obszar usług medycznych i okołomedycznych
  • Ustawa ostatecznie nie uwzględnia logopedów, dietetyków (nie wykonujących świadczeń "na NFZ") i techników dentystycznych. Idąc dalej - de facto nadal w prawnej próżni pozostają takie zawody jak kosmetolog czy psycholog. Rodzi to szereg zagrożeń dla klientów czy pacjentów
  • Ustawa o niektórych zawodach medycznych wejdzie w życie - z licznymi wyjątkami - po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

W ustawie uregulowano ponadto zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wyżej wskazane zawody medyczne.

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra zdrowia. Rejestr ten będzie częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego.

Zawody medyczne: uprawnienia, odpowiedzialność zawodowa

Zgodnie z ustawą, osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku: utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych; pozbawienia praw publicznych; prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

W ustawie zostały określone uprawnienia (np. prawo posługiwania się tytułem odpowiadającym nazwie zawodu medycznego, prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta) i obowiązki związane z wykonywaniem danego zawodu medycznego (np. obowiązek przestrzegania praw pacjenta i informowania pacjenta o jego prawach).

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie podlegała odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny będzie obejmowało: czynności sprawdzające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie wyjaśniające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Karami za przewinienie zawodowe będą: upomnienie; nagana; kara pieniężna; zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do 5 lat; pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Penalizacja posługiwania się określonym w ustawie tytułem zawodu medycznego

Od orzeczenia, osobie obwinionej oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu, będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję w składzie pięcioosobowym. W ponownym rozpatrywaniu sprawy nie będą mogły brać udziału osoby uczestniczące w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. Z kolei od orzeczenia wydanego na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy osobie obwinionej będzie przysługiwało odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby obwinionej sądu apelacyjnego.

Orzeczenie kary pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie powodowało skreślenie z rejestru bez prawa ubiegania się o ponowny wpis do rejestru przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

W ustawie wprowadzone zostały również przepisy penalizujące posługiwanie się określonym w ustawie tytułem zawodu medycznego oraz wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień, co będzie podlegać karze grzywny.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum