PAP/Rynek Zdrowia | 10-04-2019 19:19

Prezes PFRON: prawie 250 mln zł dla NGO-sów m.in na kompleksową rehabilitację

Największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców z organizacji pozarządowych o finansowanie z PFRON - co odpowiada realnej potrzebie, na którą chcemy reagować - jest wsparcie dla placówek prowadzących całkowitą rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.- mówi w wywiadzie dla PAP prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

Fot. archiwum

Cały tegoroczny budżet PFRON jest wyższy niż w roku poprzednim i wynosi 5,5 mld zł. Większość tych środków wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, bo praca jest jedną z lepszych form rehabilitacji.

PAP: Od dwóch lat na realizację przedsięwzięć proponowanych przez organizacje pozarządowe PFRON przeznacza około ćwierć miliarda rocznie. Jak można zobrazować skalę tego wsparcia?

Marlena Maląg.: Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważna. Wydawałoby się, że to tylko 250 mln zł z budżetu wynoszącego 5,5 mld zł, ale rzesza ludzi, do których docieramy poprzez konkursy sięga 150 tysięcy. Konkursy ogłaszane są w sześciu obszarach, przede wszystkim mają służyć podniesieniu aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców - co odpowiada realnej potrzebie, na którą chcemy reagować - jest wsparcie dla placówek prowadzących całkowitą rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku mieliśmy rekordową liczbę wniosków, ponieważ wpłynęło ich ponad 718 na łączną kwotę wnioskowaną 318 mln zł. Z prawie 250 mln zł, którymi dysponujemy na wsparcie w ramach tego konkursu wydaliśmy już 177 mln zł - i nie są to nasze ostatnie rozstrzygnięcia. Różnica między kwotami 250 mln i 177 mln będzie przeznaczona na zadania wieloletnie, które także przewidzieliśmy w budżecie. Obecnie jesteśmy w trakcie procedowania i liczę na to, że w najbliższym czasie organizacje, które znalazły się na liście rezerwowej również zostaną objęte wsparciem.

Podjęliśmy decyzję, że finansujemy 80 proc. wnioskowanej kwoty, bo - jak już pisaliśmy w komunikatach - naszym zamiarem było wsparcie większej liczby projektów przedstawionych nam przez organizacje pozarządowe. Warto też zwrócić uwagę, że PFRON nie udziela dotacji. PFRON udziela wsparcia finansowego w różnych obszarach działania, także działania organizacji pozarządowych, które w ramach konkursu przedstawiają swoje projekty.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na pomoc w sześciu obszarach wsparcia. Jakich dziedzin one dotyczą?

M.M.: Ogłaszamy konkursy dotyczące wsparcia w aktywizacji zawodowej, ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek, prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, wydawaniu publikacji, czasopism i poradników, podnoszeniu kwalifikacji personelu rehabilitacyjnego i rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniu kampanii informacyjnej.

Jak wspomniałam, najwięcej wniosków dotyczy kompleksowej rehabilitacji w placówkach. To pomoc skierowana przede wszystkim do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, także niepełnosprawnych intelektualnie. Nie wolno zapominać jednak, że placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe mają również ogromne znaczenie dla rodziców i opiekunów swoich podopiecznych - dzięki ich działalności zyskują oni wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

W ubiegłym tygodniu spotkałam się z grupą stowarzyszeń prowadzących takie placówki. Niektóre z mam mówiły, że istnienie tych miejsc, to dla nich być albo nie być na rynku zawodowym. Placówka zapewnia więc rehabilitację osobom z niepełnosprawnością, ale też pozwala pracować zawodowo rodzicom. Na przestrzeni lat obserwujemy też, że rodzice, którzy mają dzieci niepełnosprawne, starają się, by wychodziły one z domu, rozwijały się. W konkursach są projekty, które to zapewniają.

Jakie z punktu widzenia PFRON są zalety takiego pośrednictwa w docieraniu do najbardziej potrzebujących?

M.M.: Warto podkreślić, że nasze konkursy są szeroko konsultowane społeczne, dlatego coraz więcej organizacji pozarządowych składa wnioski o udzielenie im wsparcia finansowego. Ale każdy wniosek podlega merytorycznej ocenie ekspertów. W naszych konkursach staramy się przekazywać środki tym organizacjom, które działają jak najlepiej. Pamiętamy jednak, że swoją szansę muszą dostać również nowe organizacje, które wchodzą na rynek z nowatorską ofertą. Bieżące rozstrzygnięcia konkursowe umożliwiają to.

Jak wspomniałam, przed ogłoszeniem konkursu prowadzimy szerokie konsultacje nie tylko z organizacjami, ale także ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Zależy nam na kompleksowości działań i na całościowym spojrzeniu. Wiemy, że na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia i staramy się, aby pieniądze, którymi dysponuje fundusz były dobrze wydane. Wierzymy, że pomagają one chociaż w niewielkim stopniu złagodzić problemy, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami, funkcjonujące we współczesnym świecie.

Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP)