Prezes NRL ws. powiązania rezydentury z obowiązkową pracą w systemie ubezpieczeń zdrowotnych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 07 stycznia 2016 13:12

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w piśmie z 5 stycznia br. zaprotestował przeciwko przedstawionemu przez RPP Krystynę Kozłowską pomysłowi związania rezydentury finansowanej ze środków publicznych z obowiązkiem przepracowania określonego czasu w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Prezes NRL zaprotestował przeciwko pomysłowi przedstawionemu przez RPP Krystynę Kozłowską Fot. Archiwum RZ

"Zgadzam się z Panią Minister, że podstawowym rozwiązaniem problemu niedoboru lekarzy powinno być stworzenie im przez państwo możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie. Protestuję jednak przeciw przedstawionemu przez Panią pomysłowi związania rezydentury finansowanej ze środków publicznych z obowiązkiem przepracowania określonego czasu w Polsce w systemie ubezpieczeń zdrowotnych" - napisał Maciej Hamankiewicz.

Jego zdaniem założenie, jakie legło u podstaw tego pomysłu, jest błędne, bo opiera się na nieprawdziwych przyczynach wyjazdów lekarzy za granicę. To nie warunki finansowe są głównym czynnikiem, ale nadmierna liczba procedur biurokratycznych (formularze zestawienia, zgody i raporty) związanych z obsługą pacjenta, zarządzenia NFZ nakazujące lekarzom określanie poziomu refundacji za wystawione pacjentom recepty pod groźbą kar finansowych, czy wreszcie powszechne przyzwolenie na nierespektowanie dopuszczalnego czasu pracy.

"Podkreślenia wymaga także to, że wśród lekarzy i lekarzy dentystów odbierających w izbach lekarskich zaświadczenia potrzebne do podjęcia pracy w innych krajach Unii Europejskiej znajdują się nie tylko lekarze rezydenci i nie tylko młodzi lekarze" - zwraca uwagę prezes Hamankiewicz.

W okresie 1 stycznia - 1 grudnia 2015 roku wśród pobierających zaświadczenie lekarze do 30 roku życia stanowili 28,52%, lekarze dentyści do 30 roku życia 36,36%. Lekarze pomiędzy 30 a 40 rokiem życia stanowili 32,83%, lekarze dentyści pomiędzy 30 a 40 rokiem życia 30,48%. Lekarze pomiędzy 40 a 50 rokiem życia stanowili 22,30%, lekarze dentyści pomiędzy 40 a 50 rokiem życia 20,85%. Lekarze pomiędzy 50 a 60 rokiem życia stanowili 12,80%, lekarze dentyści pomiędzy 50 a 60 rokiem życia 10,16%. Lekarze pomiędzy 60 a 70 rokiem życia stanowili 3,17%, lekarze dentyści pomiędzy 60 a 70 rokiem życia 2,14%.

Zdaniem prezesa NRL zjawisko emigracji dotyczy nie tylko młodych, ale także doświadczonych specjalistów. To potwierdza wiedzę, jaką samorząd lekarski posiada od bezpośrednio zainteresowanych: że przesłanki ekonomiczne, choć istotne, nie są głównym powodem emigracji.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum