Prezes NRL odpowiada na zarzuty Rzecznika Praw Dziecka

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 12 stycznia 2012 11:36

Prezes NRL wystosował list do Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na jego oświadczenie z 4 stycznia, w którym RPD przypominał lekarzom, że dzieci posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, z mocy prawa są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Ponadto RPD zwrócił się do ministra zdrowia, NRL, prezesa NFZ o dopilnowanie realizacji prawa polskiego dziecka do bezpłatnej opieki zdrowotnej, a pracowników zdrowia poprosił o bezwzględne przestrzeganie tego prawa.

Maciej Hamankiewicz w liście podzielił troskę RPD o dobro i zdrowie małych pacjentów oraz potwierdził, że Konstytucja RP oraz Konwencja o prawach dziecka nakładają na polskiego ustawodawcę obowiązek zapewnienia dzieciom bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie podkreślił, że niewłaściwym wydaje się piętnowanie zgodnych z prawem działań świadczeniodawców, którymi często są lekarze i lekarze dentyści, skoro u podstaw problemu leży zachowanie władz publicznych reprezentowanych przez NFZ.

Więcej: http://www.nil.org.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum