Prezes NRL: niezbędna kolejna nowelizacja ustawy refundacyjnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 30 stycznia 2012 15:25

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o nowelizację ustawy refundacyjnej, która przywróci możliwości stosowania leków refundowanych na podstawie wskazań aktualnej wiedzy medycznej - poinformował Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

Dodał, że NRL skierowała w tej sprawie list do Bartosza Arłukowicza. - Obecne przepisy sprawiają, że wielu pacjentów nie może skorzystać z refundacji leków, które do tej pory przyjmowali - podkreślił Hamankiewicz.

NRL zwraca uwagę, że przewidziany w podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy refundacyjnej mechanizm umożliwiający objęcie refundacją leku poza zarejestrowanymi wskazaniami medycznymi "jest dalece niewystarczający".

Według NRL "oparcie systemu refundacji leków jedynie na kryteriach zawartych w charakterystyce produktu leczniczego skutkować będzie istotnym ograniczeniem dostępności leków dla wielu ciężko chorych pacjentów".

"Skalę problemu ilustruje m.in. liczba stale napływających i adresowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej pism polskich towarzystw naukowych zawierających istotne zastrzeżenia wobec przepisów ustawy refundacyjnej, które uzależniają refundację leku od wskazań rejestracyjnych leku i wskazujących jednostkowo ograniczenia w leczeniu poszczególnych przypadków wynikające z tych przepisów" - czytamy w oświadczeniu NRL.

Rada podkreśla, że zasadniczym postulatem polskich towarzystw naukowych jest, aby uzasadnieniem dla wystawienia recepty refundowanej były nie wskazania rejestracyjne specyfiku, ale aktualny stan wiedzy medycznej. "Niejednokrotnie wskazania rejestracyjne leku nie obejmują wszystkich jego zastosowań, zgodnych z wiedzą i praktyką medyczną" - przypominają lekarze.

NRL zaapelowała także do MZ o pilne i pełne włączenie samorządu lekarskiego do prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Rada chce również usunięcia z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapisu mówiącego, że NFZ może nakładać na świadczeniodawców kary w przypadku niewłaściwego wypisywania recept.

Chodzi o regulację, według której umowa z NFZ może zawierać zastrzeżenie, iż w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę. Ma ona stanowić równowartość nienależnych refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.

Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie odniosło się do listu i postulatów NRL.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum