NIL/Rynek Zdrowia | 27-05-2013 17:49

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych pisze do prezydenta

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych profesor Marek Rudnicki wraz z uczestnikami VIII Kongresu Polonii Medycznej i I Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich skierowali list do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wyrazili poparcie dla Naczelnej Rady Lekarskiej i zaapelowali do ministra zdrowia o podjęcie wspólnych działań w celu poszukiwania rozwiązań dla poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.

W liście skierowanym do prezydenta Komorowskiego przedstawiciele międzynarodowych środowisk lekarskich wyrazili "niedowierzanie i zaskoczenie listem ministra zdrowia", dotyczącym problemów etycznych i bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce opublikowanym podczas trwania Kongresu a także listem, "w którym odmówił On udziału w Komitecie Honorowym Kongresu, odbywającego się pod wysokim patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej".

"Podczas dni krakowskiego Kongresu obejmującego prawie 1000 lekarzy z 27 krajów świata, wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej poprawiać bezpieczeństwo i jakość leczenia, unikać zjawisk niepożądanych, poprawiać poziom opieki medycznej, wymieniając doświadczenia, w które bogate jest nasze międzynarodowe środowisko medyczne" - piszą lekarze.

"Niezwykle ważną częścią dyskusji były rozważania związane z etyką medycyny, zawodu lekarskiego jak również możliwość realizowania zawodu lekarskiego w zależności od zróżnicowanych systemów opieki zdrowotnej, w których pracujemy. Przynosimy z sobą doświadczenia z wielu krajów, sami również korzystamy z doświadczeń naszych krajowych Kolegów. Oferujemy, co krajowi lekarze uznają za najlepsze, a my wyjeżdżając bierzemy z sobą również to, czego dowiedzieliśmy się podczas Kongresu" - czytamy w dalszej części listu.

Jednocześnie prof. Rudnicki podkreśla, że Polska nie jest samotną wyspą, a kryzys zaufania do zawodu lekarza w obliczu coraz szerzej nagłaśnianych przypadków błędów lekarskich obserwowane są a całym świecie.

Dlatego, w ocenie profesora lekarze z różnych systemów opieki zdrowotnej przemawiają jednym głosem za poprawą jakości i bezpieczeństwa leczenia.

"W tych systemach znajdujemy partnerów z administracji, polityków, z którymi wspólnie rozwiązujemy problemy, wymagające naszych wspólnych działań. Stąd też z dużym niedowierzaniem przyjęliśmy apel Pana Ministra adresowany jedynie w stronę środowiska lekarskiego. Świat już dość dawno odszedł od jednostronnego spojrzenia na medycynę".

"W chwili obecnej to jedynie wspólne działanie polityków i administratorów opieki zdrowotnej, organizacji reprezentujących środowisko lekarskie, a na poziomie szpitalnym administracji szpitalnej, lekarzy, pielęgniarek, również organizacji pacjentów może przynieść konkretną poprawę w tej bardzo trudnej dziedzinie medycyny, jaką jest jakość leczenia i zdarzenia niepożądane" - podkreślają lekarze. 

Więcej: www.nil.org.pl