zdrowie.abc.com.pl/Rynek Zdrowia | 22-06-2017 09:39

Prezes Enel-Med: odpłatne świadczenia w szpitalach publicznych są sprzeczne z konstytucją

Według Adama Rozwadowskiego, prezesa Centrum Medycznego Enel-Med, zapisy konstytucji RP uniemożliwiają realizowanie odpłatnych świadczeń medycznych przez podmioty publiczne - zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak i te przekształcone w jednoosobowe spółki skarbu państwa.

W ocenie Adama Rozwadowskiego zapisy konstytucji uniemożliwiają realizowanie odpłatnych świadczeń medycznych przez podmioty publiczne Fot. Archiwum

Adam Rozwadowski, komentując projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, dotyczący udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ-y, podkreśla, że propozycja jest niezgodna z art. 68 konstytucji RP, który mówi, że „obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.

Rozwadowski zaznacza, że przy systemie świadczeń komercyjnych pacjent będzie miał możliwość ominięcia kolejności udzielania świadczeń w placówce publicznej, a wówczas wystąpi zasada nierówności w dostępie do tych świadczeń.

Szef Enel-Med dodaje też, że projekt wprowadzenia świadczeń komercyjnych zmierza do sfinansowania ze środków prywatnych tzw. „nadwykonań” w szpitalach, co jest sprzeczne z zasadą solidaryzmu społecznego.

Więcej: www.zdrowie.abc.com.pl