Pracodawcy RP o poprawie efektywności szpitalnictwa. "Projekt ustawy nie do przyjęcia"

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: Pracodawcy RP/Rynek Zdrowia27 maja 2022 12:30

- Nieuzasadnionym prawnie oraz społecznie jest, aby koszty finansowania szpitali przerzucać na przedsiębiorstwa współpracujące ze szpitalami - piszą Pracodawcy RP. Odnoszą się w ten sposób do projektu ustawy o poprawie efektywności szpitalnictwa.

Pracodawcy RP o poprawie efektywności szpitalnictwa. "Projekt ustawy nie do przyjęcia"
Resort zdrowia nie skorzystał z okazji i nie przedyskutował projektu ze stroną społeczną - mówi Andrzej Mądrala. Fot. PTWP
  • Organizacje szpitalne zrzeszone w ramach Pracodawców RP oceniają za nieuzasadnione - prawnie i społeczne - przerzucanie na przedsiębiorstwa kosztów finansowania szpitali
  • Resort zdrowia nie skorzystał z możliwości uzgodnienia projektu ze stroną społeczną - podkreśla Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP
  • Klasyfikowanie szpitali do określonych kategorii powinno zostać rozszerzone o parametry medyczne i organizacyjne - pisze organizacja

Przerzucenie kosztów nieuzasadnione prawnie i społecznie

W ocenie zrzeszonych w ramach Pracodawców RP organizacji skupiających największą liczbę podmiotów leczniczych realizujących leczenie szpitalne, nieuzasadnionym prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnych wycen świadczeń przerzucać na przedsiębiorstwa współpracujące ze szpitalami.

Wyceny świadczeń zdrowotnych i poziom finansowania szpitali są pośrednio zależne od decyzji rządu, dlatego nie występuje w tym zakresie „rynkowe ryzyko gospodarcze”.

Na dzisiaj wyceny te nie uwzględniają aktualnej inflacji, skokowego wzrostu wynagrodzeń i dalszej presji płacowej, wzrostu cen gazu, energii, wywozu śmieci i wielu innych usług, co powoduje pogłębianie się strat szpitali.

Ponadto od wielu lat wyceny taryf są nieaktualizowane, co w ocenie Pracodawców RP jest pierwotną przyczyną zwiększających się problemów z zadłużeniem i płynnością finansową polskich szpitali.

- Bardzo żałujemy, że resort zdrowia nie skorzystał z możliwości uzgodnienia tego projektu ze stroną społeczną, a w szczególności szpitalami, których bezpośrednio ten projekt dotyczy, na drodze konferencji uzgodnieniowej – mówi Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP.

Nadmierne uproszczenie w klasyfikacji

Klasyfikowanie szpitali do określonych kategorii powinno zostać rozszerzone o parametry medyczne i organizacyjne. Zachowanie jedynie wskaźników finansowych jest ogromnym uproszczeniem w interpretacji na jakim „rynku” podmioty szpitalne prowadzą działalność.

Działalność lecznicza szpitali w RP polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim, finansowanych z środków publicznych i których cena określana jest przez płatnika. W relacji do powyższego, podmioty szpitalne jako „sprzedający” swoje usługi nie kreują ceny sprzedaży a jedynie realizują ustawowe cele płatnika.

Pracodawcy RP zwracają także uwagę na brak regulacji przejściowych w stosunku do umów zawartych przed dniem 1 kwietnia 2023 r. Jak zaznacza organizacja to spowoduje, że w momencie skierowania projektu ustawy do prac sejmowych żaden działających rynkowo podmiotów nie będzie chciał zawierać z podmiotami szpitalnymi umów, których okres realizacji będzie przypadał po tym dniu. Co więcej wypływ tak zaprojektowanych przepisów na tzw. stosunki prawne w toku powoduje, że jest on niekonstytucyjny, ponieważ brakuje przepisów o ich ochronie.

Ochrona zdrowia wymaga odbiurokratyzowania

System ochrony zdrowia wymaga uproszczenia, odbiurokratyzowania, transparentnego finansowania i transparentnej legislacji. Podmioty lecznicze nie mogą ciągle zaczynać na nowo, wszyscy wciąż zapominają o tym, że to zewnętrzne otoczenie, w którym funkcjonują szpitale – czyli m.in. zbyt niska wycena świadczeń, inflacja, brak ciągłości w systemie opieki zdrowotnej, nowe zaskakujące rozwiązania legislacyjne - są potężnym problemem, ponieważ zaburzają jego organizację, kondycję finansową podmiotów leczniczych, jak również wpływają niestety na to, co najważniejsze – czyli przekładają się na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum