Pracodawcy RP o Narodowym Programie Zdrowia: potrzebna dłuższa perspektywa niż 4 lata

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 18 stycznia 2021 15:03

- Odnosząc się do przekazanego do konsultacji i opiniowania projektu Narodowego Programu Zdrowia, Pracodawcy RP stoją na stanowisku, że dokument strategiczny opisujący kwestie zdrowotne i mający mieć wpływ na przyszłe wskaźniki zdrowotne powinien być konstruowany na okres dłuższy niż 4 lata - czytamy w stanowisku organizacji przesłanym do Rynku Zdrowia.

Pracodawcy RP o Narodowym Programie Zdrowia: potrzebna dłuższa perspektywa niż 4 lata
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pracodawcy RP w pełni popierają wszelkie działania nakierowane na utrzymanie naszego społeczeństwa w dobrym zdrowiu, ponieważ zdrowie jest największą wartością, o czym mogliśmy teraz, w okresie pandemii, szczególnie się przekonać.

- Wczesne inwestowanie w opiekę zdrowotną to gwarancja zdrowego społeczeństwa. To również pracownicy aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym. Zapobieganie chorobom i promocja zdrowia torują nam drogę do bardziej skutecznego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej - podkreślają Pracodawcy RP.

- Odnosząc się do przekazanego do konsultacji i opiniowania projektu Narodowego Programu Zdrowia (na lata 2021-2025 - przyp. red.), Pracodawcy RP stoją na stanowisku, że dokument strategiczny opisujący kwestie zdrowotne i mający mieć wpływ na przyszłe wskaźniki zdrowotne powinien być konstruowany na okres dłuższy niż 4 lata - czytamy w stanowisku organizacji przesłanym do Rynku Zdrowia.

Zdaniem organizacji NZP „powinien być też przygotowany z udziałem partnerów społecznych. Dłuższy horyzont czasowy przeznaczony na realizację tak istotnych działań pozwoliłby na lepsze zaplanowanie celów i ich efektywniejszą realizację”. Poza tym, w ocenie Pracodawców RP, Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 powinien być poprzedzony diagnozą epidemiologiczną, opisem wyzwań zdrowotnych.

- Cele operacyjne programu i proponowane projekty powinny być pochodną wyzwań zdrowotnych zawartych we wcześniejszej diagnozie. Dobrą praktyką byłoby przekazywanie do opiniowania konsultowania tego typu strategicznych dokumentów na okres co najmniej 30 dni - stwierdza dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. 

W stanowisku przekazanym ministrowi zdrowia Pracodawcy RP przedstawili, między innymi poniższe uwagi:

 • Zaproponowane cele operacyjne i proponowane projekty zupełnie nie są skorelowane z danymi o przyczynach zgonów Polaków. Trudno będzie wydłużyć średnią długość życia Polaków, nie próbując wpłynąć na zwiększenie profilaktyki w obszarze chorób kardiologicznych i onkologicznych, które powodują największą liczbę zgonów w naszym kraju.
 • Nie widzimy również korelacji między Narodową Strategią Onkologiczną a Narodowym Programem Zdrowia, a wydaje się, że te dwa strategiczne dokumenty powinny się uzupełniać
 • Brakuje działań odpowiadających na cel strategiczny, jakim jest nierówność w dostępie do zdrowia na terenie Polski
 • Zadania, które zostały przewidziane dla celu operacyjnego NPZ - profilaktyka uzależnień w zakresie walki z nałogiem tytoniowym - nie wyczerpują w pełni jego założeń. Biorąc pod uwagę literalny zapis, Pracodawcy RP uważają, że zaprojektowane zadania koncentrują się na leczeniu nałogu, walce z dostępnością, monitorowaniem składu oraz przestrzeganiem przepisów prawa w kontekście wyrobów tytoniowych, natomiast brakuje tam podstawowego działania, jakim powinna być profilaktyka uzależnienia nikotynowego, na który wprost wskazuje nazwa celu operacyjnego.
 • Trudno znaleźć uzasadnienie dla jednego z działań, którym ma być promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych. NPZ nakierowany jest przecież na całą populację, a to zadanie jest zapewne celem instytucji nadzorujących służby mundurowe - MSW czy MON. Projekt o takim celu, w opinii Pracodawców RP, powinien być kierowany do dzieci z klas 1-3 tak, aby jak najwcześniej kształtować dobre nawyki i tym samym wpływać na zmniejszenie odsetka dzieci otyłych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze