Pracodawca zażąda badania krwi i moczu. Ministerstwo Zdrowia pokazało nowe przepisy

Autor: oprac. JKB • Źródło: PAP23 grudnia 2022 09:00

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie badań na obecność m.in. alkoholu oraz środków odurzających w organizmie pracownika. Wskazano, że przedsiębiorcy, którzy wprowadzą kontrole, będą musieli wyposażyć się w stosowne środki techniczne do ich przeprowadzania.

Pracodawca zażąda badania krwi i moczu. Ministerstwo Zdrowia pokazało nowe przepisy
Badanie krwi na obecność alkoholu oraz badanie moczu na obecność środków odurzających. Pracodawcy zyskają nowe uprawnienia Fot. AdobeStock
 • Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek (22 grudnia) do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie badań na obecność alkoholu oraz opioidów, amfetaminy, kokainy czy benzodiazepiny w organizmie pracownika
 • Projekt będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • Przedsiębiorcy, którzy wprowadzą m.in. kontrolę trzeźwości pracowników, będą musieli wyposażyć się w stosowne środki techniczne do ich przeprowadzania

Pracodawca zażąda badania krwi i moczu. Ministerstwo Zdrowia pokazało nowe przepisy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika określa warunki i metody przeprowadzania badań oraz ich dokumentowanie.

MZ jest resortem wiodącym, a ministerstwami współpracującymi MSWiA oraz MRiPS.

Projekt - jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia - będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, przedsiębiorcy będą mieli możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w stosunku do pracowników, a także osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych przedsiębiorców.

Oprócz czynności organizacyjnych, przedsiębiorcy, którzy wprowadzą kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, będą musieli wyposażyć się w stosowne środki techniczne do ich przeprowadzania.

W regulacji przesądzono, że badania, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie to: badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania elektrochemicznego) oraz badanie krwi. W odniesieniu do badania krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej.

Projekt rozporządzenia określa również wykaz środków działających podobnie do alkoholu, którymi są: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny.

W odniesieniu do badania na obecność tych środków wskazano, że obejmują one: badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (nieinwazyjne pobranie próbek śliny i umieszczenie ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną); badanie krwi oraz badanie moczu.

Ponadto określono granice oznaczalności (LOQ) dla poszczególnych środków działających podobnie do alkoholu.

W projektowanych przepisach określono także sposób postępowania z probówkami zawierającymi krew lub mocz do badań, w tym warunki dotyczące przechowywania oraz transportowania pobranych materiałów. Określono również jakiego rodzaju dane odnotowuje się w protokołach dokumentujących przeprowadzenie badań.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze