Powstanie sieć domów dziennego pobytu dla seniorów

Autor: LJ/ Rynek Zdrowia • • 23 października 2014 14:40

Jednym z priorytetowych działań w obszarze polityki senioralnej jest stworzenie sieci domów dziennego pobytu dla seniorów. Obecnie bowiem opieka nad seniorem angażuje pozostałych członków rodziny, uniemożliwiając im aktywność zawodową.

Powstanie sieć domów dziennego pobytu dla seniorów

- Obecne plany stworzenia takich domów zakładają ich sfinansowanie ze środków budżetowych. W przyszłości chcemy uruchomić na ten cel środki europejskie - powiedziała Marzena Breza, dyrektor departamentu polityki senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podczas debaty o polityce senioralnej, odbywającej się w ramach X Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23 października 2014r.).

Dyrektor Breza dodała, że obecnie resort koordynuje wiele programów finansowanych ze środków budżetowych oraz funduszy europejskich, powstałych w efekcie konsultacji ze środowiskiem medycznym i opieki społecznej. - Chcemy przyjąć założenia rządowe na kolejne lata, z wykorzystaniem środków z funduszu społecznego. Postawiliśmy na działania dotyczące programów aktywnego starzenia się  i włączania seniorów do życia w społecznościach lokalnych.

Jak zaznaczyła dyrektor, co roku na ten cel przeznaczane jest 40 mln zł. - Priorytetem dla resortu jest też stworzenie opieki zintegrowanej. Ale w tym obszarze pojawiają się problemy do rozwiązania, w tym deficyt usług opiekuńczych, pielęgniarek i udział szarej strefy w tym sektorze.

Resort chciałby też większego zaangażowania się samorządów w politykę senioralną. - W poszczególnych regionach widać różnice. Są województwa "młodsze", ale też takie, w których populacja jest mocno zaawansowana wiekowo. W zależności od tych zależności regionalnych, inaczej powinny być położone akcenty na politykę senioralną.

O potrzebie stworzenia zintegrowanej polityki senioralnej mówił też prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS. - Problemy dotyczące osób wchodzących w wiek podeszły są dwojakie: z jednej strony dotyczą uczestnictwa życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym, a jednocześnie naturalnego zjawiska, jakim jest postępujące starzenie się organizmu.

Profesor zaznaczył, że obecnie nie ma jednej definicji seniora: demograf powie, że seniorzy to ludzie w wieku 65 +, w Norwegii za seniora uznaje się osobę powyżej 60 rż., inną definicję powie biolog, inną lekarz. Kolejnym aspektem jest rozróżnienie kilku obszarów, które obejmują kwestie starzenia się, takie jak aktywna starość, bezpieczeństwo dotarcia do lekarza i dostępu do systemu opieki społecznej.

- Ogromne różnice występują też w zakresie długości życia. Przykładowo mężczyzna z warszawskiego Wilanowa żyje o 17 lat dłużej niż mieszkaniec stołecznej Pragi. O tych różnicach nie decydują elementy zdrowotne, ale status materialny - mówił prof. Samoliński.

Zwrócił również uwagę, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Po powoduje, że zwiększa się udział osób starszych w populacji. - Mamy coraz większą liczbę seniorów. Problemem będzie zbyt mało pieniędzy na opiekę nad seniorami oraz na system zdrowotny.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum