Powstał nowy związek pracodawców ochrony zdrowia. Wiemy, jakie ma główne cele

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia11 października 2021 18:05

Działalność rozpoczyna Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości. Chce promować efektywne rozwiązania w ochronie zdrowia oraz podejmować negocjacje z Ministerstwem Zdrowia i NFZ w celu wdrażania zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna wymaga koordynacji między placówkami medycznymi; FOT. PTWP
  • Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości założyli, m.in. menedżerowie placówek medycznych, lekarze i przedsiębiorcy
  • Nowa organizacja chce propagować skuteczne metody wdrażania reform ochrony zdrowia, oparte na doświadczeniach międzynarodowych
  • Związek zamierza też dążyć do wprowadzenia formalnej współpracy między podmiotami leczniczymi w celu koordynacji ruchem pacjenta między różnymi poziomami opieki zdrowotnej

Żeby reformy wprowadzały rzeczywiste zmiany

Członkowie założyciele Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości - menedżerowie podmiotów leczniczych, lekarze, przedsiębiorcy, pracownicy kontraktowi, lekarze prowadzący praktyki - są zainteresowani „realnym wdrażaniem rozwiązań projakościowych i proefektywnościowych”.

- Chcemy, aby reformy systemu ochrony zdrowia zakładane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) wprowadzały rzeczywiste zmiany, nowe formy kontraktów redukujące bariery regionalne czy rozwiązania oparte na „shared savings” - mówi Marcin Połowniak, prezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości.

- Ważna dla nas jest zmiana formy rozmowy pomiędzy reprezentantami świadczeniodawców oraz płatnika i regulatora, zmierzająca do bieżącej współpracy, systematycznej interakcji między stronami w procesach wdrażania reform. Naszym celem jest otwarte pokazywanie danych i wyników populacyjnych oraz dążenie do takiej otwartości ze strony płatnika - benchmarkingu, pozwalającego na porównywanie się i stopniowy wzrost jakości poprzez wzajemne uczenie się - podkreśla Marcin Połowniak.

- Pragniemy efektywnego i rzeczywistego wdrażania interwencji wnoszących wartość do systemu ochrony zdrowia i poprawiających pozycję Polski w międzynarodowych statystykach, m.in. OECD, z równoczesnym promowaniem jednostek realizujących uzgodnione wskaźniki - zaznacza Artur Prusaczyk, wiceprezes nowego stowarzyszenia pracodawców.

Kierunki działań nowego związku pracodawców

- Będziemy propagować i egzekwować skuteczne metody wdrażania reform, oparte na doświadczeniach międzynarodowych, jak np. model z Kraju Basków - dodaje.

Justyna Marynowska, wiceprezes Związku zwraca uwagę na kolejny kierunek działań - propagowanie wdrażania koordynacji oraz kooperacji medyków w opiece nad pacjentem w oparciu o plan opieki, poszerzone kompetencje, czy dodatkowe możliwości diagnostyczne. Będzie to prowadziło do budowania mostów pomiędzy profesjonalistami i wzrostu zaufania pacjentów do profesjonalistów medycznych.

Najważniejsze kierunki działań nowego związku pracodawców w ochronie zdrowia:

  • Opracowanie koncepcji opartych na najlepszych praktykach krajowych i międzynarodowych, przy wsparciu organizacji naukowych
  • Współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w celu aktywnego wdrażania optymalnych rozwiązań
  • Edukacja, wymiana wiedzy i dobrych praktyk opartych na własnych doświadczeniach, dostosowanych do polskich warunków i popartych wynikami
  • Współpraca z innymi organizacjami ukierunkowanymi na koordynację, integrację, efektywność oraz budowę wartości opieki dla pacjenta

Przedstawiciele nowej organizacji podkreślają, że wzrost jakości zarządzania powinien dotyczyć całego łańcucha efektów, w tym wprowadzenia formalnej współpracy między podmiotami różnego rodzaju w celu koordynacji ruchem pacjenta między różnymi poziomami opieki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum