Powstał kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej

Autor: PAP • • 14 kwietnia 2016 19:18

Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej opracowali specjaliści samorządów wojewódzkich uczestniczący w obradach Konwentu Marszałków Województw RP w Szczyrku. Według samorządowców to przejaw potrzebnej współpracy wobec jednego z narastających problemów.

FOT. Archiwum RZ; zdjęcie ilustracyjne

- Rozmawiamy o czymś, co możemy robić razem - to m.in. sprawy związane z polityką senioralną - mówił podczas czwartkowych (14 kwietnia) obrad w Szczyrku marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

- Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne to problemy, które dotykają wszystkich regionów. Rolą samorządów jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia na najwyższym poziomie, a także tworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się. Podjęliśmy w tym zakresie szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” i chcemy wyznaczać standardy dla wszystkich województw - zadeklarował Saługa.

Jednym z założeń kodeksu uczyniono włączanie tematyki starości do polityk województw. Miałoby się to odbywać poprzez: włączanie jej do regionalnych dokumentów strategicznych, upowszechnianie w procesie edukacji szkolnej (za pośrednictwem centrów doskonalenia nauczycieli czy ośrodków metodycznych), kampanie społeczne (także ponadregionalne) dotyczące kreowania pozytywnego wizerunku starości i problemów osób starszych, a także inicjatywy mające zwiększać bezpieczeństwo seniorów.

W obrębie opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego samorządowi specjaliści zaproponowali: wspieranie tworzenia na poziomie powiatów centrów usług społecznych, w tym łączących usługi społeczne i zdrowotne, tworzenie warunków do wspólnych działań w zakresie sektora usług społecznych i zdrowotnych oraz inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby lekarzy geriatrów i usprawnienia ścieżki specjalizacji.

Aktywności fizycznej i profilaktyce zdrowotnej w najstarszych grupach wiekowych miałyby sprzyjać: programy promocji profilaktyki uwzględniające m.in. pielęgniarki środowiskowe, konkursy promujące działania aktywizujące mieszkańców czy działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności w każdym wieku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum