naszdziennik.pl/Rynek Zdrowia | 20-08-2013 09:56

Postulaty "Solidarności" przed wrześniowym protestem w stolicy

Zarówno polityka pani Ewy Kopacz, jak i ministra Bartosza Arłukowicza jest dla nas nie do przyjęcia. Nie było rządu, który wywołałby więcej strat w tej dziedzinie niż obecny - mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, przed wrześniowym protestem największych central związkowych.

Nasz Dziennik, który przytacza wypowiedź Marii Ochman, zauważa, że lista podnoszonych przez związkowców problemów jest długa i obejmuje właściwie wszystkie elementy systemu ochrony zdrowia.

Lekarze i pielęgniarki będą protestować w Warszawie od 11 do 14 września przede wszystkim przeciw przekształceniom własnościowym w szpitalnictwie, również przeciw wyprzedaży polskich uzdrowisk i rozbiciu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Solidarność, sprzeciwiając się przekształceniom szpitali państwowych w spółki prawa handlowego, postuluje stworzenie sieci szpitali publicznych i podwyższenie składki na świadczenia zdrowotne. Ochman podkreśla, że ludzie zatrudniani na czarno albo na umowy śmieciowe nie płacą składek.

Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" bierze w obronę Państwową Inspekcję Sanitarną, gdyż ”niejednokrotnie okazywało się, że jej znaczenie jest bardzo istotne, jak w przypadku walki z dopalaczami czy ujawnienia pałeczek coli w importowanych warzywach”. Zauważa ponadto, że PIS ma bardzo dobre laboratoria, które pracują dla całej Unii Europejskiej, kontrolując jakość towarów importowanych ze Wschodu.

Więcej: www.naszdziennik.pl