Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Dziś obrady na temat wycen świadczeń SOR i Izb Przyjęć

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia01 września 2022 06:45

Zmienił się porządek obrad dzisiejszego (1 września) posiedzenia Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obejmuje on dodatkowo m.in. propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Dziś obrady na temat wycen świadczeń SOR i Izb Przyjęć
Rada zajmie się wycenami m.in. w odniesieniu do świadczeń na SOR. Fot. Shutterstock
  • Na 1 września zaplanowano posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Zmienił się porządek obrad. Dodano do niego ważny punkt
  • Obejmuje on dodatkowo m.in. propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Zaktualizowany porządek obrad Rady ds. Taryfikacji

Do porządku obrad, zaplanowanych na 1 września, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacja dodała ważny punkt. Omawiana będzie druga część wyników analiz kosztowych i propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Oprócz tego w porządku obrad znalazły się:

  • omówienie wyników analizy kosztów świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego.
  • omówienie wyników analizy kosztów świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby wewnętrzne

Rada do spraw Taryfikacji działa przy prezesie AOTMiT. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia. Zadaniami Rady ds. Taryfikacji jest m.in. opiniowanie planu taryfikacji Agencji, metodyki taryfikacji świadczeń. Rada prowadzi też konsultacje w sprawie taryfy z konsultantami krajowymi, przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych, organizacji świadczeniodawców, organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów itp.

Rada wydaje stanowiska w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum