Poprawki Senatu do ustawy już w Sejmie. Dotyczą pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów

Autor: oprac. KM • Źródło: PAP, Rynek Zdrowia05 sierpnia 2022 11:30

Poprawki wiceministra zdrowia Waldemara Kraski zgłoszone do nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uzyskały rekomendację sejmowej Komisji Zdrowia. Co zmieni się w ustawie?

Poprawki Senatu do ustawy już w Sejmie. Dotyczą pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów
Dwie poprawki odnosiły się do osób z Ukrainy. Fot. Shutterstock
  • Podczas piątkowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia posłowie poparli trzy z sześciu senackich poprawek do nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
  • Pozytywną opinię komisji uzyskały obie poprawki zgłoszone przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę
  • Poprawki zgłoszone przez wiceministra mają na celu umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych

Komisja Zdrowia poparła połowę zgłoszonych poprawek

Podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. 4 sierpnia bieżącego roku Senat zgłosił do projektu ustawy 6 poprawek. Głosowanie w Sejmie zakończyło się pozytywnym zaopiniowaniem trzech poprawek.

Dwie spośród wszystkich poprawek zgłosił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Precyzują one zakres osób, które mogą być leczone i transportowane z Ukrainy do Polski, jeśli doznały obrażeń w wyniku działań wojennych. Mowa jest tutaj o obywatelach Ukrainy i osobach, które nie są obywatelami tego kraju, ale walczą po stronie ukraińskiej.

Znowelizowana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. implementację prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiany te obejmują kwestie odnoszące się do swobody świadczenia usług oraz uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej - z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Zakłada też zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych. Ponadto oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Rezygnacja z egzaminów i ocena badań klinicznych

Nowelizacja wprowadza także rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Jak tłumaczył w czasie prac sejmowych wiceminister zdrowia Piotr Bromber, likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego i znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

W noweli znalazł się też przepis, który ma umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum