Polskie Towarzystwo Dermatologiczne ws. projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 24 października 2019 13:40

Nadrzędnym celem edukacji seksualnej skierowanej do młodych osób jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz postaw, które pozwolą im określić ich własną seksualność i czerpać z niej zarówno zadowolenie w aspekcie fizycznym jak i emocjonalnym - czytamy w oświadczeniu Zarządu Głównego i Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne ws. projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej
Zapisy ustawy są szkodliwe społecznie i stoją w sprzeczności ze standardami edukacji seksualnej rekomendowanymi przez Światową Organizację Zdrowia - uważa Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Fot. Fotolia

W stanowisku PTD w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej osób, które nie ukończyły 18 lat podkreślono, że edukacja seksualna podejmuje problematykę wszystkich aspektów seksualności człowieka w tym przede wszystkim obraz własnego ciała, orientację seksualną, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących aktywności seksualnych, komunikacji w relacjach z partnerem, metody kontroli urodzeń, a z punktu widzenia dermatologa i wenerologa także wiedzę o zakażeniach przenoszonych drogą płciową i metodach ich zapobiegania.

- Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową w tym przede wszystkim zakażenie HIV i kiłę uległa w Polsce podwojeniu (dane epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia. Państwowego Zakładu Higieny). Świadczy to o bardzo niskiej świadomości społecznej w aspekcie metod zapobiegania tym zakażeniom - wskazują eksperci PTD.

W ich opinii projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (zawartej w druku sejmowym nr 3751, zwanej dalej Ustawą) wprowadza penalizację edukacji seksualnej skierowanej wobec dzieci i młodzieży, czyli grup wymagających szczególnie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Do odpowiedzialności karnej mogą zostać pociągnięci także lekarze dermatolodzy-wenerolodzy, zajmujący się na co dzień pacjentami (w tym małoletnimi) zakażonymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, jeżeli podejmą się edukacji seksualnej małoletniego pacjenta np. w zakresie zapobiegania chorobom wenerycznym, czy w związku ze stosowanym leczeniem, zalecając konieczność stosowania skutecznej metody antykoncepcji.

W opinii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i Zarządu Sekcji Wenerologicznej PTD, zapisy Ustawy są szkodliwe społecznie i stoją w sprzeczności ze standardami edukacji seksualnej rekomendowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Edukacja seksualna jest podstawowym działaniem zmniejszającym zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową, co wykazano w wielu badaniach naukowych.

Tym samym wejście w życie zapisów Ustawy, może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu zachorowań na choroby weneryczne w Polsce. Już w tej chwili powikłania nieleczonej kiły, kiła wrodzona u noworodków, infekcje HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową stanowią ogromny problem publicznej ochrony zdrowia. W tym miejscu warto także podkreślić, że wiele chorób wenerycznych (m.in. zakażenia chlamydialne, czy rzeżączka), jeśli nie są odpowiednio diagnozowane i leczone skutkują niepłodnością, co obniża poziom zdrowia reprodukcyjnego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum