Polski Ład: co zawiera Plan na zdrowie - szczegóły

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia16 maja 2021 10:20

Przedstawiony przez Zjednoczoną Prawicę program społeczno-gospodarczy "Polski Ład" jako jeden z filarów tej strategii rządzących wymienia Plan na zdrowie. Co zawiera ten plan?

Polski Ład: co zawiera Plan na zdrowie - szczegóły
Plan na zdrowie - szczególy. Fot. Shutterstock

W dokumencie "Polski Ład" (treść dokumentu przy tekście - do pobrania plik pdf) do Planu na zdrowie zostały wpisane następujące elementy: ‪

• 7 proc. PKB na zdrowie
Jak napisano w dokumencie, celem jest osiągnięcie takiej średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Nowe środki mają być przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.‬

• Wyższe wynagrodzenia kadr medycznych
W dokumencie podano, że minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie podwyższone.

Dokument zapowiada wprowadzenie szybkiej ścieżki wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie.

Jest też zapowiedź udostępnienia kredytów na start dla lekarzy po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy.

Planowane jest także zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia).

• Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny
Program zapowiada unowocześnianie i modernizację infrastruktury, które ma się opierać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie.

Natomiast Fundusz Medyczny ma posłużyć finansowaniu drogich terapii, onkologii i realizacji badań nad nowymi terapiami. ‬

• Agencja Rozwoju Szpitali
Dokument zapowiada utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych. Agencja ma również odpowiadać za monitorowanie wdrażanych programów, ewentualne zmiany w procesach rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji, a także analizę ich efektów.

Zakładamy - piszą autorzy dokumentu - także stworzenie korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali.

Ma dojść do drugiego etapu reformy sieci szpitali. Głównym elementem reformy sieci szpitali będzie wprowadzenie obowiązkowego monitorowania jakości klinicznej obsługi pacjenta i efektywności zarządzania. Zmienione zostaną kryteria przypisania do sieci szpitali, analiza porównawcza będzie obowiązkowa, a na jej pod-stawie wyłonieni zostaną liderzy szpitalnictwa.‬

• Ustawa o jakości
Dokument zapowiada wprowadzenie ustawy o jakości, która zawierającej mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości.

Ponadto ta ustawa ma pozwolić zbudować m.in. krajowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych. System ten w wielu krajach, przy zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa osobom zgłaszającym takie zdarzenia, w istotny sposób wpłynął na poprawę rozwiązań dotyczących działalności medycznej i organizacji pracy - zauważono w dokumencie.

• Profilaktyka 40+
Uruchomiony ma zostać program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planowane jest połączenie tych badań z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy.

• Krajowa Sieć Onkologiczna
Dokument stwierdza, że Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej przyniósł obiecujące efekty, dlatego sieć będzie nadal rozbudowywana. Jak wyjaśniono, udało się przyspieszyć dostęp do lekarza i niezbędnych badań, ale także odnotowano kilkakrotne zwiększenie poprawnych i pełnych pakietów badań, co jest kluczowe we właściwej diagnostyce onkologicznej.‬

• Krajowa Sieć Kardiologiczna
Celem jest budowa programu, który umożliwi nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

• Rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia
Ma zostać utworzone Centrum Obsługi Pacjenta – pacjent.gov.pl, które stanowić będzie kompleksowe narzędzie obsługi oraz polepszy komunikację z pacjentem, co przełoży się również na poprawę jakości i dostępu świadczeń.

Ponadto System Informacji Medycznej (SIM) będzie umożliwiał przekazywanie lekarzowi – za zgodą pacjenta – informacji o związanych z pacjentem zdarzeniach medycznych, a także jego elektronicznej dokumentacji dotyczącej zdrowia.

Kolejnym modułem będą zapisy na wizytę u lekarza przez telefon i internet, co umożliwi łatwiejszą rejestrację do specjalistów, a także pozwoli na przesyłanie przypomnień SMS-owych o wizytach, ułatwiających życie milionom pacjentów - podano w dokumencie

• Usprawniona nocna pomoc lekarska
Szpitale mają działać na zasadzie trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta; drugi - sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci - interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

• Program badawczy nad COVID-19
W dokumencie zapisano, że zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa.

• Zniesienie limitów u specjalistów
Dokument zapowiada rozszerzenie opieki ambulatoryjnej i zniesienie limitów przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny dla wszystkich Polaków, także u pacjentów poniżej 18. roku życia. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek - podano.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum