PAP/Rynek Zdrowia | 09-12-2010 08:26

Polska w radzie programu ONZ przeciw AIDS

W 2011 r. Polska będzie pełnić wiceprezydencję, a rok później prezydencję w Radzie Programowej UNAIDS. Zarządza ona oenzetowskim programem, którego celem jest walka z epidemią HIV/AIDS na świecie - poinformowało na swoich stronach internetowych Krajowe Centrum ds. AIDS.

Polskiej delegacji przewodniczy wiceminister zdrowia Adam Fronczak. Członkiem delegacji jest także dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska.

– Na wybór Polski do pełnienia tej prestiżowej funkcji niewątpliwie miało wpływ uznanie dla dorobku Polski w walce z epidemią HIV/AIDS oraz fakt, że Polska postrzegana jest w naszym regionie geograficznym jako lider rozwiązań systemowych w walce z epidemią HIV/AIDS. Kandydaturę naszego kraju poparło wiele państw – podało Krajowe Centrum ds. AIDS.

W czasie swojej wiceprezydencji, a potem prezydencji Polska planuje zwrócić uwagę UNAIDS i państw członkowskich na konieczność wzmocnienia działań tej agendy ONZ w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

Według Krajowego Centrum ds. AIDS jest to szczególnie ważne z punktu widzenia interesów naszego kraju, gdyż epidemia HIV/AIDS w krajach leżących za naszymi wschodnimi granicami, a w szczególności w państwach takich, jak Ukraina, Rosja itp. przybrała charakter lawinowy.

Rada Programowa UNAIDS powstała w 1994 r. decyzją Rady Społeczno-Ekonomicznej ONZ, ale aktywną działalność rozpoczęła w 1996 r. Polska była jednym ze współzałożycieli Rady.

Rada m.in. tworzy strategie i wytycza priorytety w walce z epidemią HIV/AIDS, wydaje rekomendacje pomocne w tworzeniu programów walki z epidemią w poszczególnych krajach, przygotowuje też ekspertyzy związane z epidemią.