Politycy nie odpowiedzieli OZZL na pytania - były za trudne?

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 31 sierpnia 2019 09:14

12 lipca OZZL wysłał do różnych ugrupowań biorących udział w wyborach parlamentarnych pytania dotyczące przyszłości ochrony zdrowia. Odpowiedziała tylko partia Razem. Skoro tak, OZZL przedstawił... własne odpowiedzi na przedstawione pytania.

Politycy nie odpowiedzieli OZZL na pytania - były za trudne?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pytań skierowanych do polityków ugrupowań startujących w wyborach Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy postawił 14.

OZZL pytał polityków m.in o to czy dopuszczalne jest administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych, jaka powinna być wysokość nakładów (ze środków publicznych) na publiczną ochronę zdrowia, jaki powinien być system finansowania - powszechna składka , finansowanie z budżetu państwa, indywidualne obowiązkowe konta zdrowotne...

"Wobec takiej demonstracyjnej obojętności większości ugrupowań politycznych wobec spraw, które według obywateli powinny być najważniejszym tematem kampanii wyborczej OZZL przedstawia własne odpowiedzi na przedstawione pytania" - poinformował OZZL na swojej stronie internetowej.

Zdaniem OZZL administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych , które mogą wykonać poszczególne podmioty lecznicze powinno być zakazane. Jest to najbardziej prymitywna metoda ograniczenia popytu, jest główną, nieraz jedyną, przyczyną kolejek systemowych do refundowanych świadczeń zdrowotnych. Administracyjne limitowanie jest również "ślepe" jeśli chodzi o dostęp do leczenia, tzn. pierwszeństwo ma ten, "na kogo wypadnie" (kto pierwszy zachoruje i wpisze się w kolejkę) , a nie ten, który faktycznie najpilniej potrzebuje pomocy.

W opinii OZZL, aby zlikwidować kolejki trzeba zatem doprowadzić do równowagi między ilością środków publicznych przeznaczanych na publiczne lecznictwo a zakresem i liczbą udzielanych bezpłatnych świadczeń gwarantowanych oraz wprowadzić mechanizmy, które tę równowagę utrzymają. Musi to być kombinacja następujących elementów: efektywnego systemu udzielania świadczeń, mechanizmów ograniczających nieracjonalne (nieuzasadnione merytorycznie) korzystanie ze świadczeń, mechanizmów ograniczających "mnożenie" (niepotrzebnych) świadczeń przez świadczeniodawców oraz mechanizmu elastycznego dopasowywania się wielkości nakładów na publiczną ochronę zdrowia.

W ocenie OZZL wielkość nakładów na publiczną ochronę zdrowia, to decyzja polityczna i arbitralna ekipy rządzącej. Wszystko zależy od tego jak wielki ma być zakres świadczeń gwarantowanych - bezpłatnych, czy będzie współudział środków prywatnych w finansowaniu (częściowym) świadczeń publicznej ochrony zdrowia (współpłacenie), jaka będzie efektywność organizacji udzielania świadczeń.

W ocenie OZZL wysokość nakładów powinna być taka aby - przy danej organizacji systemu - zapewnić, że system będzie wydolny tj. "bezkolejkowy". Wielu ekspertów wskazuje na kwotę 6,8% PKB jako minimalną kwotę, która daje nadzieję na sprawny systemu publicznej ochrony zdrowia.

Więcej: www.ozzl.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze