Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, opiekunów i diagnostów 22 czerwca w Sejmie

Autor: MP • Źródło: Sejm/Rynek Zdrowia13 czerwca 2022 12:30

Na 22 i 23 czerwca planowane jest 57. posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zająć się poprawkami Senatu do projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronienie zdrowia. Wówczas powinniśmy poznać ostateczny kształt podwyżek dla medyków obowiązujących od 1 lipca. Czy posłowie zaakceptują zmienioną siatkę płac, kosztującą dodatkowe ok. 7 mld zł?

Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, opiekunów i diagnostów 22 czerwca w Sejmie
22 czerwca Sejm zajmie się podwyżkami dla medyków Fot. Shutterstock
 • Na najbliższy posiedzeniu Sejmu powinniśmy poznać ostateczny kształt podwyżek w ochronie zdrowia, które mają wejść w życie od 1 lipca
 • 22 czerwca posłowie mają zająć się poprawkami Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach
 • Kluczową z nich, przegłosowaną przez senatorów, jest podwyższenie współczynników dla wszystkich grup ujętych w projektowanej siatce płac
 • Czy powodujące wzrost kosztów z 7,2 mld zł do 13-14 mld zł poprawki mają szansę na akceptację posłów?

Podwyżki dla medyków 22 czerwca w Sejmie. Będzie wyższa tabela płac? 

Po wprowadzeniu szeregu poprawek dotyczących tabeli płac przez Senat, ustawa o podwyżkach dla m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, farmaceutów czy pracowników niemedycznych wraca do Sejmu. 

Zgodnie z opublikowanym porządkiem dzienny 57. posiedzenia Sejmu w dniach 22 i 23 czerwca 2022 r. plan posiedzenia "może być uzupełniony o" sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Senackie poprawki do ustawy o wynagrodzeniach kosztowałyby 14 mld zł

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Senat przyjął ponad 20 poprawek do projektu. Najważniejszą z nich była zmiana współczynników płac dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w tabeli o 0,25.

Do tabeli płac dodano także techników farmaceutycznych, których wcześniej nie uwzględnił Sejm.

Jak wyliczała wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Alicja Chybicka, miałoby to kosztować dodatkowe około 7 mld zł. Obwecne plany rządu kosztowac mają 7,2 mld zł - zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu zaakceptowanego przez posłów.

Na te poprawki nie wyraża zgody resort zdrowia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślał w czasie posiedzenia Senatu, że pierwotne 7,2 mld, a po senackich poprawkach 13-14 mld zł, dotyczy tylko drugiego półrocza, czyli na 2023 rok trzeba będzie to pomnożyć razy dwa.

"Projekt jest kompromisem stron z możliwościami finansów publicznych"

Czy poprawki Senatu mają szansę na akceptację sejmowej Komisji Zdrowia a następnie posłów? Śledząc wcześniejsze posiedzenia Komisji, można zakładać, iż będzie to bardzo trudne.

Ostatnio w niespełna 20 minut zostały odrzucone poprawki dotyczące jedynie części współczynników, a teraz należałoby przyjąć korektę całej tabeli płac, co wiązałoby się z około dwukrotnym zwiększeniem wydatków. Nie ma na to akceptacji strony rządowej.

- Projekt jest kompromisem strony społecznej i pracodawców z możliwościami finansów publicznych - podkreślał w trakcie obrad senackiej Komisji Zdrowia wiceminister Piotr Bromber, wnioskując o odrzucenie wszelkich zmian w tabeli płac skutkujących podwyższeniem pensji względem pierwotnych założeń.

Od 1 lipca nowa tabela płac w ochronie zdrowia

Przypomnijmy, iż pierwotna tabela płac zaproponowana w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która ma wejść w życie od 1 lipca zakłada:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym  wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum