Płatnik powołał zespół pracujący nad skróceniem kolejek do lekarzy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2014 16:58

W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został powołany specjalny zespół, który ma przygotować rozwiązania mające przyczynić się do skrócenia kolejek pacjentów do świadczeń. Takie zespoły powołały także niektóre oddziały regionalne NFZ.

Płatnik powołał zespół pracujący nad skróceniem kolejek do lekarzy

Jak powiedział PAP w środę (15 stycznia) rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, powołany w centrali NFZ zespół "dokonuje analizy dostępności świadczeń i czasu oczekiwania pacjentów". - Zespół przygotowuje rozwiązania w zakresie organizacyjno-prawnym. Pracuje także nad usprawnieniem sposobu informowania pacjentów o dostępności świadczeń - dodał.

Także rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ Jolanta Pulchna poinformowała PAP, że w styczniu w tym oddziale został powołany zespół ds. kolejek, który jest do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz uczestniczy w prowadzonych analizach i opracowaniu koncepcji udoskonalenia systemu kolejkowego. Z informacji PAP wynika, że podobne zespoły powstały także w innych oddziałach NFZ.

Pulchna podkreśliła, że małopolski oddział Funduszu od lat monitoruje dane przesyłane przez placówki medyczne. - Sprawdzamy, czy dane są przesyłane systematycznie, czy nie ma w nich błędów i czy podczas prowadzenia list pacjenci, którzy już uzyskali świadczenie, zostali z nich wykreśleni - powiedziała.

Dodała, że w zeszłym roku we wszystkich poradniach specjalistycznych w województwie przeprowadzona została kontrola, podczas której sprawdzano m.in., czy każda placówka prowadzi należyty system rejestracji pacjentów i zapisu do kolejek. Kontrola wykazała, że świadczeniodawcy w większości prowadzą system kolejkowy prawidłowo, chociaż niektórzy wciąż nie pamiętają o konieczności kwalifikacji pacjentów na stany pilne i stabilne.

Podczas kontroli pojawiał się także problem utrudnień w rejestracji dla pacjentów - powiedziała; chodzi np. o niezgodny z prawem wymóg, by pacjent zapisywał się podczas osobistej wizyty czy tylko w określone dni w miesiącu.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z rozporządzeniem ministra zdrowia (w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych") placówki, które mają kontrakt z NFZ, są zobowiązane do sprawozdawania czasu i liczby oczekujących na świadczenia.

Z kolei centrala NFZ tworzy centralny wykaz, zawierający informacje o liczbie osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej i o średnim czasie oczekiwania w poszczególnych województwach. Fundusz udziela pacjentom informacji o danych zawartych w wykazie, w szczególności poprzez bezpłatną linię telefoniczną.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum