Pilotaże w zdrowiu skierowane do dalszych prac. Na razie bez dodatkowych środków

Autor: Jacek Wykowski, PAP/Rynek Zdrowia • • 27 września 2017 05:51

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje stworzenie ram prawnych umożliwiających wprowadzanie zdrowotnych programów pilotażowych, 26 września poparły komisje zdrowia i finansów publicznych. Sejmowe komisje miały wątpliwości dotyczce m.in. finansowania pilotaży.

Pilotaże w zdrowiu skierowane do dalszych prac. Na razie bez dodatkowych środków
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej został skierowany do drugiego czytania w Sejmie zaplanowanego na 27 września.

Na wspólnym posiedzeniu komisji zdrowia i komisji finansów publicznych odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Posłowie poparli projekt i przyjęli drobne poprawki zgłaszane przez Biuro Legislacyjne Sejmu oraz posła Jacka Sasina (PiS).

Nowela - najważniejsze zmiany
Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzanie programów pilotażowych, których celem jest sprawdzenie planowanych nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Do opracowania i ustalenia programu pilotażowego byłby upoważniony minister zdrowia, a także prezes NFZ, jeśli program dotyczyłby świadczeń gwarantowanych.

Programy będą mogły być także tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów opublikowanych przez AOTMiT. Podmioty tworzące program polityki zdrowotnej (np. samorządy), które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii Agencji.

Wprowadzona ma być także możliwość finansowania programów pilotażowych z budżetu państwa. Konieczne będzie określenie wskaźników realizacji programu, sposobu ich pomiaru oraz sposobu oceny wyników. Projektowane rozwiązania dotyczące programów pilotażowych nie będą miały zastosowania do programów finansowanych ze środków europejskich.

Zgodnie z projektem, minister mógłby powierzyć realizację programu polityki zdrowotnej bez konieczności przeprowadzania konkursu ofert. Byłoby to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy przeprowadzenie konkursu w zakładanym terminie nie jest możliwe oraz w przypadku ograniczonej liczby potencjalnych realizatorów.

Kolejną propozycją, zawartą w projekcie jest umożliwienie zawieszenia, w całości lub w części, realizacji programu zdrowotnego w przypadku braku możliwości jego finansowania lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację. Program będzie też mógł być zakończony w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niecelowość jego dalszej realizacji, np. jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe dotyczące danej choroby.

Projekt „niesłychanie istotny”, ale wątpliwości sporo
Projekt nowelizacji ustawy podczas posiedzenia obu komisji przedstawił Zbigniew Król, wiceminister zdrowia.

- Przedkładany projekt ustawy dotyczy elementu w naszym systemie ochrony zdrowia, który jest niesłychanie istotny, aby można było przeprowadzać próby i analizować ich efekty, jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, finansowe udzielania świadczeń - tłumaczył.

Pytania posłów dotyczyły m.in. środków, które budżet przeznaczałby na realizację pilotaży oraz zadań ministra zdrowia i prezesa AOTMiT w obszarze programów pilotażowych.

Pytano także, jak pilotaże będą wpisywały się w koncepcje wykonywania świadczeń przez NFZ, ale też o sposób i termin wprowadzenia zmian i przybliżenie mechanizmów starania się o programy (ocena, sposób aplikowania).

- Jaka jest przyczyna wprowadzenia zapisów, które wycofują możliwość dofinansowywania dla samorządów świadczeń niegwarantowanych przez NFZ? - pytał poseł i lekarz Rajmund Miler (PO).

Z kolei posłanka Beata Libera-Małecka (PO) przyznała, że wprowadzenie ram prawnych dla pilotaży jest bardzo potrzebne, a programy zdrowotne powinny być oceniane także pod kątem epidemiologii, ale przestrzegła przed pewnym zagrożeniem.

- Dlaczego dajecie możliwość odstępowania od konkursów w programach zdrowotnych? Wiemy, że może to doprowadzić do sytuacji, że minister zdrowia tak naprawdę będzie decydował, kto i w jakim zakresie będzie te programy realizował - mówiła.

- Druga sprawa to dofinansowanie przez Fundusz do udzielania świadczeń gwarantowanych. Chodziło nam przecież przede wszystkim o to, że jeżeli już gmina czy samorząd zdecyduje się na dokupienie świadczeń zdrowotnych, to przede wszystkim tych, które nie są gwarantowane, a które mogą być przez gminę realizowane. Natomiast tutaj może dojść do takiej sytuacji, że będzie niski kontrakt np. dla szpitala na wykonanie świadczeń zdrowotnych i cały ciężar odpowiedzialności spadnie na samorząd - zauważyła.

Poseł i wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS) przyznał, że potrzebna jest absolutna, pełna transparentność.

- Jeżeli będzie inny tryb kontraktowania, to myślę, że jak nie na poziomie ustawy, to przynajmniej na poziomie aktów wykonawczych powinno być to bardzo precyzyjnie opisane, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości - mówił.

Poseł i przewodniczący Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) zadał pytanie odnośnie programów in vitro.

- Samorząd planuje wprowadzić program in vitro u siebie w regionie. Musi zapytać o opinie AOTMiT. Przyjmijmy założenie, że Agencja mówi "nie". Czy ten samorząd, jeśli uruchomi ten program z negatywną opinią AOTMiT, będzie naruszał dyscyplinę finansów publicznych?

Wiceminister Król odpowiedział: - Będzie.

Wiceminister: pilotaże to co innego niż programy polityki zdrowotnej
Wiceminister zwrócił uwagę, że czym innym są pilotaże, a czym innym programy polityki zdrowotnej.

- Mamy program pilotażowy, który jest zdefiniowany w projekcie ustawy. Zawiera pewnego rodzaju konglomerat działań, dotyczący określonej opieki nad pacjentem.

Zwrócił uwagę, że w oparciu o ustawę o POZ zostanie przygotowany pilotaż dot. opieki koordynowanej. - To w tej chwili jest opracowywane w ramach NFZ, dość szczegółowe opisy są podjęte plus jest pewnego rodzaju poszukiwanie potencjalnych oferentów. Bez ustawy takiego pilotażu nie można byłoby przeprowadzić - przekonywał.

- Drugim projektem, nad którym obecnie pracujemy jeśli chodzi o programy pilotażowe, jest projekt leczenia dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tego pilotażu również chcemy opracować zmienioną koncepcję realizacji świadczeń, a w tym programie konkretnym, tzw. psychiatrycznym, odnosi się to do innych mechanizmów finansowania - tłumaczył Król.

Podkreślił, że każdy z tych programów pilotażowych jest opracowywany bardzo dokładnie, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

- Czym innym są programy polityki zdrowotnej. Chcielibyśmy, aby te programy, przygotowywane przez samorządy, ale i przez ministra zdrowia, były oceniane w sposób metodyczny i naukowy. Żebyśmy nie oferowali rozwiązań, gdzie te badania naukowe są albo wątpliwe, albo niewiarygodne. Takim programem może być in vitro, ale też szczepienia ochronne w danych grupach wiekowych czy w grupach ryzyka - wyjaśnił.

Konkurowanie i finansowanie - resort zdrowia tłumaczy
- W zapisie dotyczącym programów polityki zdrowotnej trybem pierwszym jest konkurs. Chcemy jednak dopuścić taką możliwość, w przypadku np. braku oferenta, żeby można było zastosować inny tryb finansowania - mówił Zbigniew Król.

Wiceminister zdrowia odniósł do warunkowej opinii prezesa AOTMiT. Przypomniał, że obecnie takie rozwiązanie funkcjonuje w obszarze leków i istnieje zapis, że „Agencja opiniuje pozytywnie pod warunkiem poprawienia podstawy prawnej programu”. - To element, który nie wymaga zmiany całego programu polityki zdrowotnej - wskazywał.

- Co do kontrowersji nt. wycofania NFZ-owi możliwości dofinansowania samorządowych programów polityki zdrowotnej obejmujących świadczenia niegwarantowane, ma to na celu zachowanie przejrzystych zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ, który jest zobligowany do finansowania świadczeń gwarantowanych - wyjaśniał Król.

Wiceminister zdrowia nie podał konkretnych kwot, które byłyby wyasygnowane specjalnie na realizację pilotaży.

- NFZ dotychczas przeznaczał na działania profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej lub promocji zdrowia ok. 1,5 proc. kosztów świadczeń i w tym zakresie nic się nie zmieni - zapewnił.

Sprecyzował, że oba programy ministerialne (POZ i psychiatria) nie generują kosztów dla budżetu i będą realizowane w ramach finansowania dotychczasowych świadczeń z budżetu NFZ.

- Nic nikomu nie zabierzemy. Budżet NFZ jest transparentny, podzielony na określone przegrody - i w ramach tych finansowań, dotyczących np. POZ, te środki się tam znajdują - precyzował.

Skonstatował, że dokładne określenie, jakich świadczeń opieki zdrowotnej - gwarantowanych czy niegwarantowanych- będzie dotyczył program pilotażowy, nastąpi w rozporządzeniu ministra zdrowia lub zarządzeniu prezesa NFZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze